digid

Kun je toeslagen wijzigen zonder DIGID?

DigidToeslagen wijzigen zonder DigiD? De wereld gaat steeds meer over op de digitale systemen. Dat is ook duidelijk terug te zien bij de overheid.

Voor ons, als burgers, is het online systeem DigiD behoorlijk belangrijk geworden. Met dit systeem is het bijvoorbeeld mogelijk om je belasting- en toeslagzaken te regelen.

Maar, dan moet je uiteraard wel de gegevens van je DigiD account goed bewaren/onthouden. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd lukt.

Een belangrijke vraag is dan ook: is het mogelijk om toeslagen te wijzigen zonder je DigiD? Normaliter moet je tenslotte het wijzigen van de toeslagen doorvoeren in je ‘Mijn Toeslagen’ account.

Om in dit account terecht te komen, moet je eerst in je DigiD account inloggen. Kortom: welke mogelijkheden heb je om toeslagen te wijzigen zonder DigiD? Naar die vraag kijken we specifiek in dit artikel.

Voordat we naar die vraag kijken, is het wellicht handig om DigiD nader te bespreken. Want; wat is DigiD exact?

Met je DigiD is het mogelijk om iets op het internet te regelen op het gebied van overheidszaken. De Nederlandse overheid omschrijft DigiD als ‘een soort digitaal paspoort voor overheidsinstanties.

Met je gepersonaliseerde DigiD account is het dan ook mogelijk om uiteenlopende overheidszaken te regelen. Voor de Nederlandse overheid biedt DigiD een ideale mogelijkheid om iemand identiteit op het internet te verifiëren.

 

>> Download Gratis Toeslagen E-Book!

 

Is het mogelijk om een toeslag te wijzigen zonder DigiD?

Er zijn behoorlijk veel situaties denkbaar waarin je geen toegang tot je DigiD hebt. Dit is bijvoorbeeld het geval als je jouw inloggegevens verloren bent.

Je kunt deze wel opnieuw aanvragen, maar daar gaat de nodige tijd overheen. Wellicht is het voor jou juist noodzakelijk om spoedig iets aan je toeslagen te wijzigen.

Als bijvoorbeeld je inkomen verandert, is het absoluut aan te raden om dit spoedig door te geven. Als je jouw DigiD gegevens niet meer weet, heb je die mogelijkheid niet. Of toch wel?

Ja, het is zeker mogelijk om een toeslag te wijzigen zonder DigiD. Dat is bijvoorbeeld op de website van toeslagenaanvragen.net terug te vinden.

Op die website kan je een aanvraag doen om de toeslag te laten wijzigen. Daarbij is het wel van belang dat je enkele (persoons)gegevens in vult.

Allereerst wordt er gevraagd wat je met de toeslag wenst te doen: wijzigen, stopzetten of aanvragen. Als je voor wijzigen kiest, kan je vervolgens het gewenste jaar invullen.

Daarna komt een vraag over de inkomstenbelasting van het desbetreffende jaar. Door je geboortedatum, je voor- en achternaam, geslacht en Burgerservicenummer in te vullen, kan je de aanvraag vervolgen.

Tot slot is het ook nog zaak om aan te geven of je een echtgenoot of geregistreerd partnerschap hebt. In de stappen daarna moet je nog meer persoonsgegevens invullen.

Door dit te doen, geef je deze website alle benodigde informatie. Met deze informatie is toeslagenaanvragen.net in staat om de toeslag te (laten) wijzigen.

Dit kan dus perfect gaan zonder je DigiD. Als je van deze dienst gebruik wenst te maken, moet je dus wel bovengenoemde gegevens naar waarheid invullen. Alleen op die manier is men in staat om jouw toeslag te wijzigen zonder DigiD.

Waarom toeslag laten wijzigen?

Als je recht op een toeslag hebt, behoud je dat recht toch? Nee, dat is zeker niet het geval. Er zijn meerdere situaties denkbaar waarin je recht op één van de toeslagen verdwijnt.

Dat is bijvoorbeeld het geval als je inkomen of je vermogen stijgt. Ook als het inkomen of vermogen van je medebewoner, geregistreerde partner of echtgenoot verandert, kan dat invloed op jouw toeslagen hebben.

Kortom: doet zich een grote verandering in je leven voor? Meld dit direct aan de Belastingdienst. Dat is bijvoorbeeld het geval als je een schenking krijgt, als je meer inkomen krijgt of als je juist minder inkomsten krijgt.

Door deze wijzigingen spoedig aan de Belastingdienst door te geven, kan je een eindafrekening voorkomen. Stel bijvoorbeeld dat je in september een nieuwe baan krijgt.

Doordat je bij die baan meer gaat verdienen, kom je aan het einde van het jaar boven de inkomensgrens uit.

Als je dat in september al doorgeeft, kan de Belastingdienst tijdelijk jouw toeslag stopzetten. Daarmee voorkom je dat je ten onrechte nog enkele maanden de toeslag ontvangt.

Als dat het geval is, moet je het teveel ontvangen bedrag namelijk terugbetalen. Dit kan het totaalbedrag van het gehele jaar zijn, maar het kan ook een gedeelte van het totaalbedrag zijn.

Een en ander is afhankelijk van de specifieke situatie en de mate waarmee je de grens overschrijdt.

Voorkom terugbetalingen

Het is een veelvoorkomend verhaal. Men ontvangt een toeslag terwijl hij/zij daar geen recht meer op heeft. Hier komt men pas een jaar later achter.

Bij het doen van de Inkomstenbelasting krijgt de Belastingdienst namelijk inzicht in jouw inkomen en vermogen.

Op basis daarvan berekent de Belastingdienst ook direct of je wel recht op de ontvangen toeslagen had. Is dat niet het geval? Dan moet je dus de teveel ontvangen toeslag terugbetalen.

Het is echter een veelvoorkomend verhaal dat het reeds ontvangen geld alweer uitgegeven is. Op die manier kan je dus in de financiële problemen komen.

Mede daarom is het ongelooflijk belangrijk om de wijzigingen tijdig door te geven. Daarmee kan je simpel terugbetalingen voorkomen.

Zoals je hierboven hebt kunnen vinden, is het mogelijk om dit te doen zonder je DigiD. Ben je jouw gegevens kwijtgeraakt? Heb je geen idee hoe DigiD werkt?

Geen probleem! Het team van toeslagenaanvragen.net staat graag voor je klaar. Dit bedrijf is in staat om jouw toeslagen bij de Belastingdienst te wijzigen. Daarvoor heeft men niet jouw DigiD gegevens nodig. Hoe mooi is dat?

Naast het wijzigen van de gegevens is men ook in staat om een toeslag stop te zetten of aan te vragen. Eigenlijk op elk gebied van de toeslagen is toeslagenaanvragen.net jouw partner.

Kom je er niet helemaal uit met de toeslagen? Weet je jouw DigiD inloggegevens niet meer? Geen nood aan de man. Toeslagenaanvragen.net staat graag voor je klaar!

 

>> Download Gratis Toeslagen E-Book!

 

Gevolgen erfenis toeslagen

Welke gevolgen heeft een erfenis op je toeslagen?

Wat zijn de gevolgen van een erfenis bij toeslagen? Het leven is niet altijd maar leuk. Nee, helaas hebben we in het leven ook te maken met de dood.

De dood wordt door sommigen gevreesd, terwijl dat voor andere weer niet het geval is. Als iemand overlijdt, brengt dat sowieso veel gevolgen met zich mee.

Ook op het gebied van toeslagen brengt dit gevolgen met zich mee. Als jij een erfenis krijgt, kan dat namelijk gevolgen voor het recht op toeslagen hebben.

Door de erfenis kan bijvoorbeeld jouw inkomen boven de toelaatbare grens komen. De gevolgen van een erfenis bij toeslagen kunnen dan ook uit het volgende bestaan:

 • Je toeslag wordt stopgezet en je moet het teveel ontvangen bedrag terug betalen
 • Je toeslag wordt naar beneden bijgesteld en je moet het teveel ontvangen bedrag terug betalen

In dit artikel vertellen we je graag alles over de mogelijke gevolgen. Deze gevolgen hebben met name betrekking op de stijging van je eigen vermogen.

Door deze stijging loop je het risico dat je boven de vermogensgrens gaat komen, waardoor het recht op de toeslagen kan wijzigen.

 

>> Download Gratis Toeslagen E-Book!

 

Heeft een erfenis gevolgen voor mijn toeslag?

Het is niet per sé een feit dat een erfenis gevolgen voor de toeslag heeft. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de hoogte van de erfenis.

Als je bijvoorbeeld een bedrag van € 1000 erft, heeft dit hoogstwaarschijnlijk niet direct (een grote) invloed op je toeslagen. Als je echter een bedrag van € 30.000 erft, ligt dat volledig anders.

In dat geval komt je vermogen namelijk boven de vermogensgrens. Het gevolg is makkelijk te bepalen: je recht op de toeslagen verdwijnt. Een erfenis kan dus zeker gevolgen hebben voor je toeslagen.

Overigens is het wel belangrijk om te weten dat een erfenis niet mee telt voor je inkomen. Als jij in dit jaar een erfenis krijgt, telt dat dus niet mee voor je totale jaarinkomen. Het telt alleen mee voor je totale eigen vermogen.

Wat moet ik doorgeven aan de Belastingdienst als ik een erfenis heb gekregen?

Als je een erfenis krijgt, moet je dit zo spoedig mogelijk aan de Belastingdienst doorgeven. Wel is het zo dat je totale vermogen maar één keer per jaar bekeken wordt door de Belastingdienst.

Dat is altijd het geval op 1 januari. De Belastingdienst heeft zelf het volgende voorbeeld op hun website staan: Hebt u op 1 januari 2020 te veel vermogen?

Dan moet u de toeslag stopzetten met Mijn toeslagen. Vanaf december 2019 kunt u dit doen. Zo voorkomt u dat u te veel toeslag ontvangt en het later terug moet betalen.

Kortom: het draait om het totale vermogen op 1 januari van een jaar. Mocht je op dat moment door een erfenis boven de vermogensgrens zitten, vervalt je recht op de toeslag.

Hoe hoog deze grens is, verschilt per toeslag. In onderstaand rijtje hebben wij de vermogensgrens per toeslag uiteengezet:

 • Zorgtoeslag: maximaal € 114.776 eigen vermogen (alleenstaand) of maximaal € 145.136 vermogen (met een partner)
 • Kindgebonden budget: maximaal € 114.776 eigen vermogen (alleenstaand) of maximaal € 145.136 vermogen (met een partner)
 • Huurtoeslag: maximaal € 30.360 eigen vermogen (alleenstaand) of maximaal € 60.270 vermogen (met een partner)

Let op: bovengenoemde bedragen zijn van toepassingen in het jaar 2019. De kans is groot dat de vermogensgrens in de volgende jaren weer anders worden.

Voor de actuele voorwaarden kan je altijd een kijkje op onze website nemen.

Wanneer kan ik weer toeslagen aanvragen als ik geen recht meer heb?

Heb je een erfenis gekregen en stond dat bedrag op 1 januari op je rekening? Kwam je daardoor boven de vermogensgrens uit? Dan was het recht op de toeslagen verdwenen.

Maar, stel nou dat je in februari een nieuwe auto gaat kopen. Als je dat hebt gedaan, kom je onder de vermogensgrens uit. Heb je dan wel wéér recht op de toeslagen?

Normaliter kijkt de Belastingdienst alleen op 1 januari naar de hoogte van je vermogen. Maar, het is voor een ieder mogelijk om wijzigingen op het gebied van vermogen door te geven aan de Belastingdienst.

Dat kan via je ‘Mijn Toeslagen’ account of je schakelt de hulp van toeslagenaanvragen.net in. Het team van die laatstgenoemde website staat voor jou paraat om alles omtrent toeslagen te regelen.

Zij kunnen je dan ook perfect helpen met het wijzigen van je eigen vermogen. Aan het einde van dit artikel kan je nog iets meer lezen over deze website.

3 toeslagen waarbij je vermogen een rol speelt

De Belastingdienst heeft voor alle toeslagen specifieke voorwaarden in het leven geroepen. Sommige voorwaarden komen per toeslag overeen; zo moet je altijd de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben.

Daarnaast is het ook zo dat bij meerdere toeslagen naar het vermogen wordt gekeken. Dat is het geval bij de huurtoeslag, bij de zorgtoeslag en bij het kindgebonden budget.

Wel is het zo dat de hoogte van het vermogen bij al deze toeslagen weer anders is. Voor een actueel overzicht van de vermogensgrens verwijzen wij je naar het kopje ‘Wat moet ik doorgeven aan de Belastingdienst als ik een erfenis heb gekregen?’.

Daarin hebben wij per toeslag aangegeven wat het maximale eigen vermogen mag zijn.

Daarnaast is het ook goed om te weten dat de Belastingdienst ook kijkt naar het vermogen van je partner. Mocht het gezamenlijke vermogen hoger liggen, vervalt bij jullie beide het recht op de toeslag.

Al met al zijn dus er zeker wel wat haken en ogen aan de vermogensgrens voor de verschillende toeslagen.

Hulp bij toeslagen

Heb je een erfenis gekregen en weet je niet exact wat nu te doen? Schakel direct de hulp van toeslagenaanvragen.net in.

Deze website heeft een gespecialiseerd team waarin ongelooflijk veel kennis en ervaring aanwezig is. Door deze ervaring en kennis kunnen zij je perfect helpen met het wijzigen, aanvragen of stopzetten van een toeslag.

Als je een erfenis krijgt (of hebt gekregen) weet het team van toeslagenaanvragen.net dan ook exact welke stappen genomen dienen te worden.

Ze kunnen namelijk precies voor je uit zoeken waar jij allemaal recht op hebt en wat je het beste kunt doen als je een erfenis hebt gekregen.

Toeslagenaanvragen.net doet er alles aan om te zorgen dat jij precies de toeslagen ontvangt waar je recht op hebt.

 

>> Ga Naar Toeslagenaanvragen.net!

 

Bezwaar tegen toeslagen

Hoe moet je bezwaar indienen tegen beslissing toeslagen?

Bezwaar toeslagenBezwaar indienen tegen beslissing toeslagen? Ben je het niet eens met een beslissing van de Belastingdienst op het gebied van toeslagen? Denk jij dat je wél recht op een toeslag hebt?

Of denk je dat je ten onrechte een bepaald bedrag terug moet betalen aan de Belastingdienst? Het is mogelijk om bezwaar in te dienen tegen een dergelijke beslissing.

In feite heb je daar twee mogelijkheden voor: je stuurt een uitgebreide brief naar de Belastingdienst of je maakt gebruik van de diensten van toeslagenaanvragen.net.

In dit artikel kijken we nader naar de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Welke mogelijkheden heb je zoal? Waar moet je aan denken bij het indienen van een bezwaar? Binnen welke termijn moet je bezwaar indienen?

Wat is de volledige procedure na het indienen van een bezwaar? Dergelijke vragen zijn voor veel mensen van belang. Uit onderzoek blijkt tevens dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de regelgeving omtrent toeslagen.

Ook voor hen is het van belang dat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Ons doel is om jou volledig te informeren omtrent dit onderwerp.

Aan het einde van het artikel vind je ook nog iets meer informatie over de website toeslagenaanvragen.net.

 

>> Ga Naar Toeslagenaanvragen.net!

 

Wat is een bezwaar?

De term ‘bezwaar indienen’ klinkt ietwat beladen. Is het dan ook? Je dient ergens bezwaar tegen in als je het niet eens met de uitspraak bent. Op het gebied van toeslagen kan dat verscheidene redenen hebben.

Zo kan de Belastingdienst bepalen dat je ten onrechte hebt op de toeslagen hebt gehad. De Belastingdienst bepaalt daarbij dat je het teveel ontvangen bedrag terug moet betalen. Ben je het daar niet mee eens?

Dan kan je bezwaar indienen. Je geeft daarmee in feite aan dat je het niet eens met deze beslissing bent. Na het indienen van een bezwaar gaat de Belastingdienst de situatie nogmaals bekijken.

Op het gebied van de toeslagen zijn dus meerdere situaties denkbaar waarin je bezwaar in kunt dienen. Bij het volgende kopje ‘wanneer dien je een bezwaar in?’ kijken we nader naar de verschillende situaties.

Wanneer dien je een bezwaar in?

Op welke momenten kan je nou bezwaar indienen? In feite kan je tegen alle beslissingen van de Belastingdienst bezwaar indienen. De vraag is echter of het indienen van een bezwaar in sommige situaties mogelijk is.

In sommige situaties is het namelijk overduidelijk dat de Belastingdienst gelijk heeft. Dat komt onder andere doordat de Belastingdienst duidelijk voorwaarden geschept heeft. In welke situaties kan je dan wel bezwaar indienen?

Op de Belastingdienst staat het volgende hierover vermeld: ‘U kunt bezwaar maken tegen een voorschotbeschikking, een terugvorderingsbeschikking, een definitieve berekening, een beslissing in een brief en een boete’.

Hierbij is het wel ongelooflijk belangrijk om je aan de gestelde termijn te houden. Je moet namelijk binnen 6 weken na datum van beschikking het bezwaar indienen.

Als jij het bezwaar ingediend hebt, gaat de Belastingdienst jouw bezwaar beoordelen.

Vervolgens wordt er een nieuwe beslissing genomen. Deze beslissing kan gelijk zijn aan de eerdere beslissing, maar het is ook mogelijk dat de oorspronkelijke beslissing (deels) teruggedraaid wordt.

Bezwaar indienen tegen beslissing toeslagen? 2 manieren

Voor het indienen van een bezwaar bij de Belastingdienst heb je twee mogelijkheden. Enerzijds kan je dit deels via je Mijn Toeslagen account doen.

Je kunt daar namelijk wijzigen doorvoeren op het gebied van bijvoorbeeld je inkomen.

Maar, als je écht bezwaar in wilt dienen, moet je hiervoor een brief naar de Belastingdienst sturen. In deze brief moeten de volgende onderwerpen vermeld staan:

 • Naam, adres en telefoonnummer
 • Het beschikkingsnummer van de beslissing waartegen je bezwaar maakt
 • Het onderwerp waartegen je bezwaar maakt
 • De reden van je bezwaar
 • Relevante bijlagen
 • De datum en je handtekening

In de praktijk zien we dan ook dat het bezwaar indienen vaak gepaard gaat met een uitgebreide brief. Heb je hier zelf niet de kennis of de tijd voor?

Dan kan je ook de diensten van toeslagenaanvragen.net gebruiken. Maar, daarover volgt later meer in dit artikel.

Nogmaals: het is ontzettend belangrijk dat je het bezwaar tijdelijk indient bij de Belastingdienst.

Hiervoor is een termijn vastgesteld van 6 binnen na datum van de beschikking. Binnen die 6 weken moet je bezwaar hebben gemaakt in de vorm van een brief.

Deze brief kan overigens naar het volgende adres worden gestuurd:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

Hoe werkt de procedure bij de Belastingdienst?

Als je het bezwaar tijdelijk ingediend hebt, gaat de Belastingdienst je bezwaar beoordelen. In de meeste gevallen ontving je binnen 12 weken na datum van de beschikking uitsluitsel.

Wel is het mogelijk dat de Belastingdienst deze termijn op kan rekken tot maximaal 18 weken na datum van de beschikking.

Als de Belastingdienst een beslissing gemaakt heeft, krijg je hier een brief over. De oorspronkelijke beslissing kan gehandhaafd worden of deze beslissing kan (deels) aangepast worden.

Als je binnen 12/18 weken nog geen reactie hebt gehad, kan je de Belastingdienst in gebreke stellen. Daarmee eis je binnen 2 weken alsnog een reactie van de Belastingdienst.

Hiervoor kan je het online formulier ‘Formulier Ingebrekestelling’ gebruiken. Uiteraard kan je óók hiervoor het team van toeslagenaanvragen.net aan het werk zetten.

Hulp bij toeslagen

Zoals je kunt lezen, is een bezwaar indienen tegen de beslissing toeslagen niet al te makkelijk. Je moet rekening met meerdere aspecten houden. Daarnaast is het van belang dat je het bezwaar tijdig indient.

Uiteraard moet je ook nog een goede reden hebben waarom je het niet eens bent met de beslissing. Kortom: voor het indienen van een bezwaar heb je zeker wel wat kennis nodig.

Ons advies is dan ook om het team van toeslagenaanvragen.net hier voor in te schakelen.

Op elk gebied van toeslagen is deze partij de aangewezen partner om jouw te helpen. De wereld van toeslagen is een wereld vol met regels, voorwaarden en procedures.

Laat het werk daarom over aan een gespecialiseerde partij en maak het jezelf daarmee een stuk makkelijker.

Wil je meer weten over toeslagenaanvragen.net? Dan raad ik je aan eens te kijken op hun pagina. Klik hier om naar de pagina van toeslagenaanvragen.net te gaan.

 

>> Download Gratis Toeslagen E-Book!

 

Toeslagen aanvragen na scheiding

Toeslagen aanvragen na scheiding, hier moet je goed op letten!

Toeslagen aanvragen na scheidingEen scheiding. Je hoort het tegenwoordig steeds vaker. In vergelijking met pakweg 30 jaar geleden scheiden tegenwoordig ontzettend veel mensen.

Hoe dat komt? Daar zijn de meningen over verdeeld. Wel is het een feit dat een scheiding veel ellende met zich mee brengt. Niet alleen voor de personen die gaan scheiden, maar ook voor naasten.

Onder andere kinderen kunnen de dupe van een scheiding van hun ouders worden. In ieder geval is het een goed idee om direct te kijken welke toeslagen jij kunt aanvragen na een scheiding.

Daarnaast zijn er ook nog een hoop praktische zaken die geregeld moeten worden na een scheiding. Een van die zaken heeft te maken met de toeslagen.

Bij de voorwaarden voor elke toeslag is er namelijk verschil tussen twee situaties:

 • Een situatie als alleenstaande
 • Een situatie met een toeslagpartner

Op het moment dat je gaat scheiden, kan bovenstaande veranderen. Dat hoeft overigens niet altijd het geval te zijn, maar daarover lees je later in dit artikel meer.

Met dit artikel willen we jou graag op de juiste wijze informeren over de mogelijke gevolgen van je toeslag na een scheiding.

Mocht jij onverhoopt met een scheiding te maken hebben, ben je dankzij dit artikel op de hoogte van alle belangrijke zaken.

 

>> Download Gratis Toeslagen E-Book!

 

Toeslagen aanvragen na scheiding

Als je gaat scheiden, brengt dat een hoop veranderingen met zich mee. Je woonde wellicht al samen, waardoor één van jullie op zoek moet naar een ander huis.

Ook op het financiële gebied gaat er een hoop veranderen. Wellicht was je er al jarenlang aan gewend om een dubbel inkomen te hebben. Door een scheiding kan die situatie ook teniet worden gedaan.

Zodra je gaat scheiden, is het sowieso belangrijk om dat direct aan de Belastingdienst door te geven. Een scheiding kan namelijk ook voor een veranderend inkomen gaan zorgen.

Wellicht moet je wel meer uren gaan maken om je hoofd boven het water te houden. Daarentegen is het ook mogelijk dat je minder gaat werken omdat je de zorg voor je kinderen in je eentje gaat dragen.

Kortom: een scheiding kan voor veranderingen zorgen op het gebied van de voorwaarden van een toeslag.

Na een scheiding is het dan ook zaak om een verandering van het inkomen zo snel mogelijk aan de Belastingdienst door te geven.

Op dat moment is het ook mogelijk om eventueel een toeslag aan te vragen na een scheiding. Als jij onder de inkomensgrens zit, heb je recht op de toeslag. Althans; als je ook aan alle andere voorwaarden voldoet.

Voor het aanvragen van een toeslag na een scheiding moet je wel met enkele zaken rekening houden. Zo is het soms mogelijk dat jouw ex na je scheiding meer gaat verdienen, waardoor jij misschien toeslag terug moet betalen.

Ook dat is een mogelijk scenario waar je absoluut niet op zit te wachten. Geef de veranderingen dus spoedig aan de Belastingdienst door en maak hierbij eventueel gebruik van de 10% regeling.

Deze regeling is in het leven geroepen om situaties zoals hierboven beschreven te voorkomen. Het is namelijk niet eerlijk dat jij toeslag terug moet gaan betalen als jouw ex meer gaat betalen.

3 redenen waarom je ex nog toeslagpartner is

Je weet ongetwijfeld bij het aanvragen van een toeslag dat daar voorwaarden aan worden gesteld. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op het inkomen en het vermogen.

Als jij alleenstaand bent, zijn de bedragen op die situatie afgestemd. Als je een toeslagpartner hebt, zijn de bedragen op die situatie afgestemd.

Maar, stel nou dat je gaat scheiden: is je ex dan direct geen toeslagpartner meer? Nou, er zijn dus 3 mogelijkheden waarin je ex nog steeds je toeslagpartner.

De eerste situatie is als je getrouwd was. Als je niet meer getrouwd bent, moet je enkele dingen gaan regelen.

Allereerst moet je een adreswijziging aan de gemeente doorgeven; je gaat tenslotte niet meer samenwonen. Daarnaast moet je via een advocaat echtscheiding aanvragen.

Tot slot is het noodzakelijk om via je ‘Mijn Toeslagen’ account de officiële aanvraagdatum van de scheiding door te geven aan de Belastingdienst.

Heb je deze stappen ondernomen? Dan ben je geen toeslagpartner meer vanaf de 1e dag van de maand.

Had je een geregistreerd partnerschap met je ex? Ook dan moet je bovenstaande 3 stappen volgen:

 • Adreswijziging aan de gemeente doorgeven
 • Advocaat het eind van het geregistreerd partnerschap aan laten vragen bij de rechtbank
 • Via je ‘Mijn Toeslagen’ account de officiële einddatum van het geregistreerd partnerschap aan de Belastingdienst doorgeven

Ook hierbij geldt weer dat je geen toeslagpartner meer bent op de 1e dag van de maand nadat bovenstaande 3 stappen doorlopen zijn.

Woonde je samen met je toeslagpartner? Dan is het noodzakelijk om de verhuizing van één van de twee aan de gemeente door te geven.

Deze melding wordt automatisch aan de Belastingdienst doorgeven, waarna je ex vervolgens niet meer voor de toeslag mee telt.

Verandering in inkomen door ex partner

Heb je te maken met een verandering in je inkomen? Ga je meer of minder werken? Het is hoe dan ook noodzakelijk om deze wijzigingen spoedig aan de Belastingdienst door te geven.

Dergelijke gegevens zijn namelijk van levensbelang bij het bepalen of je recht op een toeslag hebt. Geef de wijziging dus zo snel mogelijk aan de Belastingdienst door en voorkom dat je achteraf veel terug moet betalen.

In sommige situaties komt de 10% regeling van pas. Dat is het geval als jouw ex meer gaat verdienen door je scheiding.

Het kan daardoor zijn dat jij minder toeslag gaat ontvangen. Met de 10% regeling is het mogelijk om die vervelende en oneerlijke situatie te voorkomen.

Toeslagen aanvragen na scheiding met Toeslagenaanvragen.net

Klinkt bovenstaand verhaal wellicht iets te ingewikkeld in jouw oren? Of wil je jouw energie liever aan de scheiding besteden? Of heb je simpelweg al je energie voor de scheiding nodig?

Maak dan gebruik van de diensten van toeslagenaanvragen.net. Het gespecialiseerde team achter deze website neemt alles op het gebied van toeslagen uit jouw handen.

Denk hierbij aan onder andere het aanvragen, het wijzigen en het stopzetten van de toeslagen. Zeker tijdens en na een scheiding staat het team van toeslagenaanvragen.net voor jou klaar!

 

>> Ga Naar Toeslagenaanvragen.net!

 

Toeslagen wijzigen

4 redenen waarom het belangrijk is om je toeslagen te wijzigen

Toeslagen wijzigen? Elk jaar zien we weer hetzelfde op en rondom Prinsjesdag. De koning laat weten dat heel het land er op vooruit gaat.

De koopkracht neemt toe, we hoeven minder belasting te betalen en eigenlijk alles wordt verbeterd. In de praktijk blijkt vaak dat dit behoorlijk tegenvalt.

Sterker nog: in Nederland leven nog steeds veel mensen op of onder de armoedegrens. Dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.

Toch investeert de overheid al jarenlang veel geld om veel huishoudens tegemoet te komen. Dat gebeurt aan de hand van toeslagen, zoals een kindgebonden budget, de zorgtoeslag en de huurtoeslag.

In bepaalde situaties heb je recht op deze toeslagen, waardoor je een financiële tegemoetkoming krijgt. Het doel van deze financiële tegemoetkoming is om het voor een ieder zo goed mogelijk te krijgen/houden in Nederland.

Helaas merken we in de praktijk dat er toch nog veel onduidelijkheden omtrent de toeslagen zijn. Zo hebben veel mensen een toeslag niet aangevraagd, terwijl ze hier wel recht op hebben.

Bij nagenoeg alle toeslagen is het echter zo dat je hier zélf actie voor moet ondernemen. Door de digitale ontwikkelingen is het mogelijk om alles omtrent je toeslagen in je ‘Mijn Toeslagen’ account aan te passen.

In dit artikel kijken we naar de mogelijkheden om toeslagen te wijzigen. We kijken niet alleen naar de mogelijkheden, maar ook naar de essentie hiervan.

Met andere woorden: het is ontzettend belangrijk om je toeslagen tijdig te wijzigen.

 

>> Wijzig Hier Jouw Toeslagen!

 

4 redenen waarom het belangrijk is om je toeslagen te wijzigen

Als je recht hebt op toeslagen is dat natuurlijk mooi meegenomen. Het leven is al duur genoeg en alle beetjes helpen.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat je recht op toeslagen wijzigt. Indien dat het geval is is het belangrijk om zo snel mogelijk je persoonlijke gegevens aan te passen bij de belastingdienst.

1. Je krijgt meer salaris

Als je nu al toeslagen ontvangt en je gaat meer verdienen, heeft dat direct gevolgen van de hoogte van je toeslagen.

Het is dan belangrijk om je nieuwe inkomen zo snel mogelijk door te geven bij de belastingdienst. Als je dat niet doet, loop je namelijk het risico dat je alle toeslagen die je teveel hebt ontvangen moet terugbetalen.

In sommige gevallen is het slechts een deel van de toeslagen die je hebt ontvangen maar als je boven de toeslagengrens komt, bestaat ook de kans dat je alles moet terugbetalen.

2. Ontslag of minder salaris

Het zou kunnen zijn dat je van baan bent veranderd waardoor je nu minder salaris ontvangt. Ook dan is het zeker een goed idee om je nieuwe inkomen direct door te geven bij de belastingdienst omdat je mogelijk meer recht hebt op toeslagen.

Het zou dan jammer zijn dat je eigenlijk veel meer geld van de belastingdienst had kunnen krijgen, maar omdat je het niet hebt doorgegeven het niet ontvangt.

Wel is  het een voordeel dat de belastingdienst zelf een definitieve berekening doet op basis van de inkomsten belasting.

Mocht dan blijken dat je eigenlijk meer recht had op toeslagen, krijg je het als nog met terugwerkende kracht uitbetaald.

3. Je gaat samenwonen

Voor huurtoeslag is het voor de belastingdienst belangrijk om te weten of je alleen woont, of met iemand samen. Dat heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van huurtoeslag waar je recht op hebt.

Stel dat je gaat samen wonen, maar dit niet doorgeeft, is de kans aanwezig dat de belastingdienst je te veel geld heeft uitbetaald.

Zodra de belastingdienst erachter komt dat je eigenlijk met twee personen ingeschreven stond op het adres, zal de belastingdienst je als nog een bericht sturen dat je toeslagen terug moet betalen.

Aangezien huurtoeslag vaak het hoogste bedrag is dat je krijgt aan toeslagen, is het met deze toeslag extra belangrijk om wijzigingen zo snel mogelijk door te geven.

4. De kinderopvangtoeslag

Veel ouders maken geen gebruik van kinderopvangtoeslag. Dat komt vooral omdat veel ouders geen idee hebben dat ze er recht op hebben. Hierdoor is de kans groot dat je een mooi bedrag laat liggen.

Als je werkt en daarvoor gebruik moet maken van een kinderopvang, is het altijd een goed idee om te kijken of je recht hebt op deze toeslag.

Aan de andere kant is het natuurlijk ook belangrijk om zo snel mogelijk de toeslag weer stop te zetten als je geen gebruik meer maakt van een kinderopvang.

Geef het geld niet te snel uit

Als je niet zeker weet of je recht hebt op de toeslagen, maar deze wel hebt aangevraagd, is het een goed idee om niet direct al het geld uit te geven.

Als je dat geld namelijk in een eerder stadium al uitgegeven hebt, kan dat voor nijpende situaties zorgen. Des te meer reden om wijzigingen direct aan de Belastingdienst door te geven.

Want, weet jij wat er gebeurt als je deze wijzigingen niet doorgeeft? Bij het doen van de inkomstenbelasting is voor de Belastingdienst direct inzichtelijk hoeveel geld je in het voorgaande jaar ontvangen hebt van je werkgever(s).

Op basis van dat bedrag gaat de Belastingdienst ook bekijken of je wel recht op de ontvangen toeslagen had. Was dat niet het geval? Dan moet je het bedrag dus terugbetalen.

Het vervelende daarbij is dat je de inkomstenbelasting pas in april/mei/juni van het opvolgende jaar doet.

De kans bestaat dus dat je in de zomer van 2021 hoort dat je de toeslagen van 2020 terug dient te betalen. Dit kan voor lastige financiële situaties zorgen.

Hoe kan je toeslagen wijzigen?

Toeslagen wijzigenHet wijzigen van de toeslagen is een kleine moeite, maar is dus wel ongelooflijk belangrijk. Voor het wijzigen van de toeslagen kan je gemakkelijk inloggen op je Mijn Toeslagen account.

Dit account is via de website van de Belastingdienst te bereiken. Log daar met je DigiD in en je hebt direct volledig inzicht tot al je toeslagen.

Als je daar naar ‘wijzigen’ gaat, kan je gemakkelijk jouw gegevens wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld een verandering in je inkomen of een verhuizing doorgeven.

Op basis daarvan gaat de Belastingdienst direct kijken of je nog wel recht op de toeslag hebt. Als dat niet het geval is, krijg je een bericht van de Belastingdienst.

Vervolgens dien je, in veel gevallen, een gedeelte van de toeslag terug te betalen. In sommige gevallen dien je ook alles terug te betalen.

Het kost dus weinig moeite, maar het is wel belangrijk om wijzigen door te geven. Je maakt het daarmee voor jezelf een stuk makkelijker en het scheelt je een hoop kopzorgen in een later stadium.

Maak gebruik van toeslagenaanvragen.net

Kan je wel wat hulp gebruiken bij het wijzigen van de toeslag? Klinkt bovenstaand verhaal wellicht iets te ingewikkeld bij jou in de oren?

Dan kan je gebruik maken van de diensten van toeslagenaanvragen.net. Bij deze dienstverlener is het mogelijk om direct je toeslag aan te vragen, te wijzigen of stop te zetten.

Een absoluut voordeel van deze dienstverlener is dat je dit makkelijk én snel kunt doen. Je hebt hier geen kennis voor nodig.

Nee, je hoeft slechts enkele gegevens in te vullen waarna de dienstverlener het voor de rest voor jou gaat verzorgen.

Tip: wist je dat het mogelijk is om toeslagen van enkele jaren ook nog te wijzigen? Op toeslagenaanvragen.net kan je bijvoorbeeld de toeslagen tot 2 jaar terug nog wijzigen.

Stel dat je in 2020 nog een toeslag van 2018 wilt wijzigen, is dat geen probleem. Maak direct gebruik van de handige en snelle diensten van deze dienstverlener.

Maak het jezelf een stuk makkelijker en profiteer van de aanwezige kennis en ervaring. Dat scheelt jou een hoop tijd en kopzorgen!

 

>> Wijzig Hier Jouw Toeslagen!

 

Toeslagen stopzetten

Toeslagen stopzetten? Zo doe je dit eenvoudig!

Toeslagen stopzettenToeslagen stopzetten? Uit recente onderzoeken blijkt dat veel Nederlanders niet op de hoogte van de toeslagen zijn.

Zij weten niet dat ze recht op de toeslag(en) hebben óf ze weten niet exact hoe de toeslagen werken.

Dit is een kwalijke situatie, aangezien veel Nederlanders op deze manier geld mislopen.

Op onze website kan je dan ook uiteenlopende informatie vinden over de toeslagen, waaronder de kinderopvangtoeslag, de huurtoeslag en de zorgtoeslag.

Al deze toeslagen gaan hand in hand met verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn soms enigszins ingewikkeld opgesteld, waardoor het voor sommige simpelweg niet te begrijpen is.

Op onze website kan je dan ook een duidelijk en begrijpelijke toelichting te vinden omtrent elke toeslag.

Ook weten veel Nederlanders dus niet dat zij überhaupt recht op een toeslag hebben. Dit komt voornamelijk doordat je zélf een toeslag aan moet vragen.

Je krijgt niet plotseling bericht van de Belastingdienst dat je recht op een toeslag hebt. Nee, de overheid heeft besloten dat het zaak is voor elke Nederlandse burger om hier zelf actie voor te ondernemen.

Dat is goed te begrijpen, maar het zorgt er helaas wel voor dat sommige Nederlands geen toeslag krijgen terwijl ze daar wel recht op hebben.

Op die manier ben je eigenlijk een dief van je portemonnee. Je loopt tenslotte een behoorlijke som geld terug.

De toeslagen zijn door de overheid in het leven geroepen om mensen financieel bij te staan. Als we naar de huurtoeslag kijken, is het hiervan de bedoeling dat de toeslag ervoor zorgt dat mensen een huurhuis kunnen betalen.

De zorgtoeslag is in het leven geroepen om mensen financieel bij te staan zodat iedereen de zorgpremie kan betalen.

Maar, de overheid heeft hiervoor wel bepaalde voorwaarden in het leven geroepen. Je moet voldoen aan alle voorwaarden. Doe je dat niet? Dan heb je simpelweg geen recht op de toeslag.

De voorwaarden hebben onder andere betrekking op het inkomen en het vermogen. Ook spelen andere voorwaarden nog een rol; bijvoorbeeld de rekenhuur per maand bij de huurtoeslag.

Moraal van het verhaal: je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van toeslagen. Als je de toeslag eenmaal aangevraagd hebt, wordt deze nogmaals gekeurd door de Belastingdienst.

Als je aanvraag goedgekeurd is, ga je maandelijks een bepaald bedrag ontvangen. Dat bedrag ontvang je omdat je aan alle voorwaarden voldoet.

Uiteraard bestaat wel altijd de mogelijkheid dat je te maken krijgt met veranderingen in je leven.

 

>> Zet Direct Jouw Toeslagen Stop!

 

Waarom een toeslag stopzetten?

Als je te maken met veranderingen in je leven hebt, kan dit van invloed zijn op je inkomen en/of vermogen.

Ga je bijvoorbeeld naar een nieuwe werkgever waarbij je meer geld gaat verdienen?

Dan komt je inkomen wellicht boven de inkomensgrens, waardoor je géén recht meer op de huurtoeslag en/of zorgtoeslag hebt. In dat geval is het ontzettend belangrijk om je toeslag stop te zetten.

Als je een toeslag niet stop zet, wordt alles verrekend nadat je de Inkomstenbelasting ingevuld hebt. Je moet jaarlijks rond april/mei/juni de inkomstenbelasting invullen.

Op basis van de ingevulde inkomstenbelasting gaat de Belastingdienst bekijken of je rechtmatig de toeslagen in het afgelopen jaar ontvangen hebt.

Blijkt hierbij dat je halverwege het jaar fors meer bent gaan verdienen? Ben je daardoor boven de inkomensgrens gekomen? Dan was dus eigenlijk je recht op de desbetreffende toeslag verdwenen.

Je had deze eigenlijk destijds direct stop moeten zetten. Dat heb je helaas niet gedaan, waardoor je nu alsnog het te veel ontvangen bedrag terug moet betalen.

Even afhankelijk van de situatie bestaan daarin twee mogelijkheden: je moet een gedeelte terugbetalen of je moet het volledige bedrag terugbetalen.

Hoe dan ook: dit levert financieel gezien wellicht een vervelende situatie op. Daarnaast moet je hier ook weer tijd en energie aan besteden.

We kunnen je dan ook maar één ding adviseren: zet de toeslagen direct stop op het moment dat hier sprake van is. Hoe je de toeslagen stop kunt zetten, lees je hieronder!

Hoe moet je een toeslag stopzetten?

Ontvang je op dit moment zorgtoeslag? Ga je echter per volgende maand naar een andere werkgever waarbij je veel meer gaat verdienen? Dan is het van belang om je toeslag stop te zetten.

Je hebt namelijk, dankzij je nieuwe inkomen, geen recht meer op de zorgtoeslag. Je kunt dit gemakkelijk doen door in te loggen op je Mijn Toeslagen account.

Dit account kan je vinden via de website van de Belastingdienst; je kunt daar vervolgens met je DigiD inloggen.

Vervolgens kan je in je Mijn Toeslagen account aanklikken dat je de zorgtoeslag stop wilt zetten. Op het moment dat je dit aanklikt, krijgt de Belastingdienst hier een signaal van.

Zij gaan vervolgens beoordelen of je inderdaad geen recht meer op de toeslag hebt. Als dat het geval is, gaan ze ook bekijken of je de reeds ontvangen toeslagen terug dient te betalen.

Het kan dus zo zijn dat je per november een nieuwe baan krijgt, waardoor je in november en december meer gaat verdienen. Door die stijging is het mogelijk dat je boven de inkomensgrens komt.

De Belastingdienst gaat dan kijken naar je totale jaarinkomen. Hoe hoog is dat? Heb je dan nog recht op de toeslag?

Zo ja; welk maandbedrag hoort daarbij en welke maandbedragen heb je reeds ontvangen? Door die bedragen van elkaar af te trekken, blijkt vervolgens of je iets terug moet betalen.

Overigens is het mogelijk om hiervoor een betalingsafspraak met de Belastingdienst voor te maken.

Hulp nodig bij het stopzetten van toeslagen?

Klinkt bovenstaande verhaal te ingewikkeld voor jou? Snap jij simpelweg niet al te veel van de wereld van toeslagen? Dan kan je hiervoor hulp aanvragen bij toeslagenaanvragen.net.

Op deze website kan je alles doen omtrent de toeslagen. Je kunt de toeslagen aanvragen, je kunt de toeslagen wijzigen en je kunt de toeslagen stopzetten.

Deze website is bijzonder overzichtelijk ingericht, waarbij je ook geen moeilijke stappen hoeft te ondernemen.

Nee, je vult enkele simpele gegevens in, waarna de website (en het team achter de website) voor jou aan de slag gaat. Op deze manier is het makkelijk en snel om je toeslagen stop te zetten!

 

>> Ga Naar Toeslagenaanvragen.net!

 

Proefberekening huurtoeslag – Maak nu een proefberekening online!

Proefberekening huurtoeslagProefberekening huurtoeslag. Denk jij recht te hebben op de huurtoeslag? Dat is goed mogelijk. In dat geval moet je wel zelf de aanvraag hiervoor indienen bij de Belastingdienst. Dat is één van de richtlijnen, waar helaas niet alle Nederlanders van op de hoogte zijn.

Uit recente onderzoeken blijkt namelijk dat vele Nederlandse huishoudens geen gebruik maken van toeslagen, terwijl ze daar wel recht op hebben. In dat geval ben je eigenlijk een dief van je eigen portemonnee.

De toeslagen zijn namelijk door de overheid juist in het leven geroepen om mensen financieel bij te staan. Dat is bijvoorbeeld het geval met de huurtoeslag. Het huren van een huis is niet voor een ieder even goed betaalbaar.

Toch is het voor een ieder zeer belangrijk om een prettige plek te hebben en in ieder geval een dak boven zijn/haar hoofd. Voor veel Nederlandse huishoudens biedt de huurtoeslag dan ook uitkomst.

Je hebt echter alleen recht op de huurtoeslag als je aan alle voorwaarden voldoet. Heb jij enig idee wat deze voorwaarden allemaal inhouden? Nee? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Het zijn namelijk nogal wat voorwaarden.

Daarnaast veranderen de voorwaarden ook weer jaarlijks, waardoor het niet altijd even goed te volgen is. Gelukkig helpen wij jou hier een handje mee. In dit artikel kijken we namelijk naar een belangrijk aspect bij het aanvragen van de huurtoeslag. We hebben het hierbij over de proefberekening van de huurtoeslag.

 

>> Bereken Hier Jouw Huurtoeslag!

 

Wat is de proefberekening?

Als we het over de proefberekening huurtoeslag hebben; waar hebben we het dan precies over? Om dat nader uit te leggen, willen we je graag iets meer vertellen over je ‘Mijn Toeslagen’ account.

Dit is een gepersonaliseerd account waar je alle informatie over jouw toeslagen kunt vinden. Dit account is via de website van Belastingdienst te bereiken, waarna je vervolgens met je DigiD in kunt loggen.

In dit account is het vervolgens mogelijk om een zogeheten proefberekening te maken. Bij een dergelijke proefberekening is het de bedoeling dat je alle gevraagde gegevens invult. Deze gegevens hebben onder andere betrekking op je inkomen, op je vermogen en op de rekenhuur per maand.

Daarbij wordt niet alleen naar jouw inkomen en dergelijke gevraagd, maar ook naar datgene van eventuele medebewoners.

Door deze gegevens naar waarheid in te vullen, krijg je direct inzichtelijk of je recht op de huurtoeslag hebt. Dat is alleen het geval als je aan álle voorwaarden voldoet. Of dat het geval is, blijkt direct uit de proefberekening.

Proefberekening online maken

Het is overigens niet per sé noodzakelijk om de proefberekening via je Mijn Toeslagen account te maken. Nee, je kunt hier ook andere websites voor gebruiken. Die websites werken vaak (een stuk) sneller dan de uitgebreide website van de Belastingdienst.

Een nadeel is echter dat je niet direct de aanvraag bij de Belastingdienst in kunt dienen. Je zou hier de hulp voor kunnen vragen van gespecialiseerde partijen; mocht je het echt lastig vinden. Als je dat doet, weet je in ieder geval zeker dat de aanvraag goed gaat.

De voorwaarden

In dit artikel hebben we het vooralsnog vaak over de voorwaarden gehad. Over welke voorwaarden hebben we het dan exact? De voorwaarden die voor de huurtoeslag gesteld worden, zijn behoorlijk uitgebreid. Je moet aan alle voorwaarden voldoen.

Anders heb je simpelweg geen recht op de voorwaarden. Om je een handje op weg te helpen, hebben we hieronder de voorwaarden uiteengezet.

Maximale huur & inkomen

De eerste voorwaarde die gesteld wordt, heeft betrekking op de rekenhuur per maand. De rekenhuur per maand is de huur + de servicekosten. Dit bedrag moet lager zijn dan € 720,42 als je alleenwonend bent. Betaal je per maand meer rekenhuur?

Dan heb je geen recht op de huurtoeslag. Als jij en je medebewoners jonger dan 23 jaar zijn, mag de rekenhuur per maand niet hoger dan € 424,44 per maand zijn.

Ook wordt er naar je inkomen gekeken. In 2019 mag je niet meer verdienen dan € 22.700 per jaar. Verdien je wel meer? Dan heb je simpelweg ook geen recht op de huurtoeslag. Als je samen met andere woont, mag het totaalinkomen niet hoger zijn dan € 30.285. Ook deze grens is zeer strikt en kan niet van afgeweken worden.

Eigen vermogen

Naast de rekenhuur per maand en het inkomen, is ook het vermogen nog van belang. Het vermogen per bewoner van het huurhuis mag maximaal € 30.360 zijn. Als je boven deze grens komt, heb je ook geen recht (meer) op de huurtoeslag.

Als laatste willen we nog benoemen dat de overheid ook eisen aan het huurhuis stelt. Allereerst moet het een huurhuis uit de sociale huur betreffen. Als je een huurhuis uit de vrije sector huurt, heb je in de basis geen recht op de huurtoeslag.

Daarnaast moet het huis te typeren zijn als een zelfstandige woonruimte. Hieronder valt onder andere dat je een toegangsdeur met slot hebt, maar ook een wc en een keuken. Heb je dat niet? Ook dan heb je geen recht op de huurtoeslag.

Zoals je kunt lezen, worden er ongelooflijk veel voorwaarden aan de huurtoeslag gesteld. Om het een stuk makkelijker voor jezelf te maken, kan je het beste dus een proefberekening maken. Met een proefberekening voor je huurtoeslag zie je direct of je hier wel of geen recht op hebt.

Uitzonderingen

Overigens zijn er ook nog uitzonderingen denkbaar waarbij je wel recht op de huurtoeslag hebt. Deze uitzonderingen kan je ook doorgeven bij het maken van een proefberekening. We hebben het hierbij onder andere over de volgende situaties:

 • Als je nog geen 18 jaar bent
 • Bij Co-ouderschap
 • Je krijgt verzorging thuis
 • Als je een groot huishouden hebt
 • Je woont langer dan 1 jaar buitenshuis
 • woning is aangepast in verband met een gehandicapte bewoner
 • Je bent gehandicapt en onder de 23 jaar oud

Deze situaties zijn echter behoorlijk specifiek. om eens contact op te nemen met toeslagenaanvragen.net. Zij weten namelijk precies wat er voor nodig is om huurtoeslag te kunnen krijgen.

Het is belangrijk dat je altijd probeert toeslagen aan te vragen. Veel mensen lopen geld mis doordat ze denken dat ze er geen recht op hebben.

 

>> Bereken Hier Jouw Huurtoeslag!

 

Huurtoeslag wijzigen – 2 mogelijkheden om jouw huurtoeslag te wijzigen

Huurtoeslag wijzigen? In Nederland hebben we het nog zo slecht niet. Dat is althans de mening van veel Nederlandse huishoudens.

De economie draait over het algemeen altijd goed en de voorzieningen zijn allemaal dik in orde.

De overheid heeft hier uiteraard een belangrijke rol in. Zij voorzien veel Nederlandse huishoudens van een steuntje in de rug in de vorm van toeslagen.

Bekende voorbeelden hiervan zijn de zorgtoeslag en de huurtoeslag. In dit artikel willen we graag naar de laatste variant kijken; de huurtoeslag.

Heb jij namelijk enig idee hoe je jouw huurtoeslag kunt wijzigen? Het leven is altijd een opeenstapeling van gebeurtenissen en veranderingen.

Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat je jouw recht op huurtoeslag kwijt raakt. Het kan uiteraard ook mogelijk zijn dat je juist wél recht op de huurtoeslag krijgt.

Dit alles is weer afhankelijk van de vele voorwaarden die door de overheid/Belastingdienst gesteld worden.

In dit artikel vertellen we jou dan ook graag alles over het wijzigen van de huurtoeslag. We bespreken hoe je wijzigingen door kunt geven én we kijken naar de mogelijke gevolgen.

Laten we allereerst kijken naar de mogelijkheden waarop je huurtoeslag kunt wijzigen.

 

>> Wijzig Hier Jouw Huurtoeslag!

Mogelijkheid 1: Huurtoeslag.nl

Via het internet kan je allerlei proefberekeningen voor je huurtoeslag maken. Via deze websites is het ook mogelijk om een verzoek te doen voor het wijzigen van de huurtoeslag.

Het voordeel daarbij is dat je een gespecialiseerde partij in hand neemt, waardoor je kunt verwachten dat alles goed geregeld wordt.

Sommige Nederlanders vinden namelijk dat de Belastingdienst en alle bijbehorende voorwaarden veel te ingewikkeld zijn. Door een dergelijk bureau in te schakelen, kan je die ellende voorkomen.

Het enige dat je dan hoeft te doen is het verzoek door te geven en alles wordt voor je geregeld. Klik hier om je huurtoeslag direct aan te passen.

Huurtoeslag wijzigen

Mogelijkheid 2: De belastingdienst

Veel mensen kiezen er voor om zelf de huurtoeslag te wijzigen. Dat is namelijk ook niet al te lastig. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is in te loggen op je ‘Mijn Toeslagen’ account.

Dit is een gepersonaliseerd account waarmee je alles omtrent je toeslagen in kunt zien en kunt wijzigen. Deze pagina is via de website van de Belastingdienst te vinden; je kunt vervolgens met je DigiD inloggen.

Als je vervolgens op huurtoeslag klikt, kan je alle gewenste acties gaan ondernemen. Je kunt daar bijvoorbeeld de hoogte van je inkomen aanpassen, waardoor mogelijk het recht op de huurtoeslag verdwijnt.

Ook andere wijzigingen in je leven kunnen ervoor zorgen dat het recht op de huurtoeslag wijzigt of veranderd. Ook kan de hoogte van de huurtoeslag gaan veranderen. Daarover kan je later in dit artikel meer lezen.

Als je de gegevens in je Mijn Toeslagen account aangepast heb, kan je dit vervolgens naar de Belastingdienst sturen. Ook dit gaat allemaal digitaal en bijzonder snel.

Het wijzigen van je huurtoeslag is dan ook geen arbeidsintensieve klus. Je bent er zeker niet al te veel tijd aan kwijt.

Integendeel zelfs. Doordat alles digitaal gaat, gaat het bijzonder snel.

Jouw wijzigingen komen uiteindelijk bij de Belastingdienst terecht. Daar gaan ze je wijzigingen nogmaals bekijken en uiteindelijk de wijzigingen in gang zetten.

Het mogelijke gevolg kan dus zijn dat je geen huurtoeslag meer gaat ontvangen, dat je minder huurtoeslag gaat ontvangen of dat je vanaf nu juist wél huurtoeslag gaat ontvangen.

Wel moet je er goed op letten dat je wel de juiste gegevens doorgeeft aan de belastingdienst.

Als je een fout maakt bij het invullen van het formulier, bestaat de kans dat je onterecht te veel toeslag krijgt. Aan het einde van het jaar moet je het hele bedrag dan weer terug betalen.

Recht op huurtoeslag verdwijnt

Je hebt alleen onder bepaalde omstandigheden recht op de huurtoeslag. Dat is alleen het geval als je aan alle voorwaarden voldoet.

Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op je inkomen, op je vermogen en op de rekenhuur per maand. Mocht je door de wijzigingen in je leven niet meer aan deze voorwaarden voldoen, verdwijnt je recht op de huurtoeslag.

Let op: het kan hierbij mogelijk zijn dat je te veel ontvangen huurtoeslag ook nog terug moet betalen.

We willen je dan ook graag aanraden om wijzigingen in je leven tijdig door te geven aan de Belastingdienst. Op die manier kan je voorkomen dat je nog meer geld terug dient te betalen.

Ook kan het raadzaam zijn om de huurtoeslag gedurende een jaar opzij te zetten, met name als je wijzigingen in je leven aan kunt zien komen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een te verwachten loonstijging of een verhuizing naar een ander (huur) huis.

Je krijgt minder huurtoeslag

Het is ook mogelijk dat je meer gaat verdienen, maar toch onder de grens blijft zitten. In dat geval behoudt je je recht op de huurtoeslag, maar wordt het maandelijkse bedrag wel lager.

Ook dat is dus mogelijk. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid dat je een te veel ontvangen bedrag terug dient te betalen.

Ook kan de Belastingdienst ervoor kiezen om dit te verrekenen met de uitbetaling van de eerstvolgende huurtoeslag.

Je krijgt juist wel recht op huurtoeslag

Er zijn meerdere situaties denkbaar waarbij je plotseling wél recht op huurtoeslag kunt hebben. Als je dit jarenlang niet gehad hebt, is dat ongetwijfeld een kwestie van wennen.

Toch is het van belang om snel je huurtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen. Je hebt er tenslotte recht op. Ook hiervoor kan je gebruik maken van je Mijn Toeslagen account.

Geef in dit account alle gevraagde gegevens op en al snel blijkt of je inderdaad recht op de toeslag hebt. Dien de aanvraag in en wacht vervolgens op bericht van de Belastingdienst.

Uiteraard heb je wel pas recht op de toeslag als je aan alle voorwaarden voldoet. De rekenhuur per maand mag niet te hoog zijn, je inkomen mag niet te hoog zijn en je vermogen moet ook onder de vermogensgrens blijven.

Bovendien moet je een sociaal huurhuis gaan huren en dus geen huis uit de vrije sector.

Samenvattend

Moraal van dit artikel: het is niet al te moeilijk om je huurtoeslag te wijzigen. Je kunt dit makkelijk en snel via je huurtoeslag.nl account doen.

Vul wel alle gevraagde gegevens naar eer en geweten in.

Mocht je hiermee proberen te frauderen; haal het uit je hoofd. De Belastingdienst heeft de zaakjes op orde en komt ongetwijfeld achter frauduleuze praktijken.

Een behoorlijke boete kan hier een mogelijk gevolg van zijn. Vul daarom de gevraagde gegevens naar eerlijkheid in en wacht de mogelijke gevolgen af.

Om dit artikel af te sluiten nog één laatste tip: geef wijzigingen in je leven zo snel mogelijk door. Daarmee kan je de gevolgen van je huurtoeslag beperken!

 

>> Wijzig Hier Jouw Huurtoeslag!

 

Recht op huurtoeslag

Heb jij recht op huurtoeslag? Lees hier alle voorwaarden!

Recht op huurtoeslagHeb jij recht op huurtoeslag? Ben jij aan het zoeken naar een nieuwe woonomgeving? Wil je het ouderlijk huis verlaten?

Of woon je al op jezelf, maar wil je de stap naar een ander huis maken? In alle gevallen is het belangrijk om een afweging te maken: ga je voor een huurhuis of voor een koophuis?

Door de huidige huizenmarkt is het voor velen onwaarschijnlijk om een huis te kopen. Dit heeft puur te maken met de lastige situatie waarin onder andere starters zitten, maar ook mensen met een relatief laag inkomen.

Het wordt door de stijgende huizenprijzen niet al te makkelijk gemaakt. Maar, gelukkig heeft de overheid een bepaalde toeslag in het leven geroepen.

De zogeheten huurtoeslag bestaat alweer vele jaren en veel mensen maken er gretig gebruik van. Het is echter niet voor een ieder mogelijk om de huurtoeslag te krijgen.

Nee, je moet recht op de huurtoeslag hebben. Dat klinkt wellicht ietwat vaag, maar dat is het zeker niet.

De overheid heeft namelijk strikte regels en voorwaarden in het leven geroepen. Je dient aan al deze voorwaarden te voldoen. Is dat het geval? Dan heb je recht op huurtoeslag.

Is dat niet het geval? Dan heb je geen recht op de huurtoeslag. Voor het aanvragen van de huurtoeslag moet je dan ook rekening houden met al deze voorwaarden.

Heb jij enig idee wat al deze voorwaarden inhouden? Wij kunnen ons goed voorstellen dat je hier niet van op de hoogte bent.

Recent onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat vele Nederlanders niet op de hoogte zijn van alle regels en voorwaarden bij de verschillende toeslagen.

Het is namelijk zo dat de voorwaarden voor de huurtoeslag anders zijn dan de voorwaarden voor bijvoorbeeld de zorgtoeslag.

 

>> Bereken Hier Jouw Huurtoeslag!

 

De voorwaarden

De belangrijkste vraag is dan ook: wanneer heb je recht op huurtoeslag? Het antwoord op die vraag valt te beantwoorden aan de hand van alle voorwaarden.

Wij hebben daarom hieronder alle voorwaarden op een rijtje gezet waar je aan moet voldoen. Let op: deze voorwaarden geven het recht op huurtoeslag aan.

Als je op zoek bent naar de voorwaarden van bijvoorbeeld de zorgtoeslag verwijzen wij je graag naar ons andere artikel. (link naar artikel ‘recht op zorgtoeslag’).

De overheid heeft meerdere voorwaarden in het leven geroepen. Eén van die voorwaarden heeft betrekking op de maximale rekenhuur per maand.

De rekenhuur per maand is de som van de maandelijkse huurprijs plus de servicekosten.

Deze twee elementen vormen samen de rekenhuur per maand en dit bedrag moet binnen bepaalde grenzen zitten.

Het gaat hierbij om het volgende bedrag: de rekenhuur per maand mag maximaal € 720,42 zijn. Is de rekenhuur hoger dan dit bedrag?

Dan heb je geen recht op de huurtoeslag. Als je jonger dan 23 jaar bent, mag de huur zelfs niet hoger dan € 424,44 zijn. Hierbij gaat het er overigens ook nog om dat alle bewoners van het huurhuis jonger dan 23 jaar oud zijn.

Ook stelt de overheid eisen aan het inkomen. Als je alleenstaand bent, mag je in 2019 niet meer verdienen dan € 22.700.

Als je samen met andere woont, mag het totaalinkomen niet hoger zijn dan € 30.825. Is dat wel het geval? Dan hebben jullie geen recht op de huurtoeslag.

Deze bedragen verschillen overigens van jaar tot jaar. Het is dan ook aan te raden om de actuele getallen in de gaten te houden.

Daarnaast speelt ook nog het vermogen van jou en je eventuele medebewoners een belangrijke rol. Het vermogen mag maximale per bewoner €30.360 zijn. Ook dit is heel simpel.

Zit je daarboven? Dan heb je geen recht op de huurtoeslag.

Dat is echter niet het enige waar de overheid voorwaarden aan stelt. Nee, het moet ook om een sociale huurwoning gaan. Als je een huis in de vrije sector huurt, heb je sowieso geen recht op de huurtoeslag.

Tot slot stelt de overheid ook nog eisen aan de woonruimte. Het moet namelijk om een zelfstandige woonruimte gaan. Wat is een zelfstandige woonruimte?

Dat is onder meer een woonruimte met een toegangsdeur die op slot kan, een wc en een keuken.

De uitzonderingen

Bovenstaande voorwaarden zijn relatief helder, lijkt ons. De overheid heeft echter ook nog specifieke uitzonderingen in het leven geroepen.

We hebben het hierbij over onderstaande uitzonderingen:

Als je:

 • nog geen 18 jaar oud bent
 • co-ouders bent
 • verzorging thuis krijgt
 • een groot huishouden hebt
 • langer dan 1 jaar buitenshuis woont
 • woning is aangepast in verband met een gehandicapte bewoner
 • gehandicapt en onder de 23 jaar oud bent

Deze uitzonderingen zijn dus behoorlijk specifiek per situatie. Heb jij te maken met één van bovenstaande situaties? Ons advies is dan om contact met de Belastingdienst op te nemen.

Op die manier weet je 100% zeker dat je goed zit.

Huurtoeslag aanvragen

Heb je hierboven alle voorwaarden gelezen? Denk je op basis daarvan dat je recht op de huurtoeslag hebt? In dat geval kan je een aanvraag indienen bij de Belastingdienst.

Je kunt hiervoor met je DigiD inloggen in je gepersonaliseerde ‘Mijn Toeslagen’ account. In dit account zijn alle toeslagen te vinden. Klik op de huurtoeslag en vul alle gevraagde gegevens in.

Het gaat daarbij onder andere om de gegevens zoals deze onder het kopje ‘de voorwaarden’ benoemd zijn.

Als je de aanvraag eenmaal indient, krijg je direct te zien hoe hoog je maandelijkse huurtoeslag bedraagt.

Vervolgens gaat de Belastingdienst de aanvraag nogmaals keuren en het systeem hierop inrichten. Als dat allemaal gebeurd is, kan je maandelijks de huurtoeslag verwachten.

Mocht er nou in je leven iets veranderen ,moet je dit tijdig aan de Belastingdienst doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld een ander huis zijn of een hoger salaris.

Dit zijn elementen die ervoor kunnen zorgen dat je recht op de huurtoeslag vervalt. Om een naheffing te voorkomen, is het aan te raden om dit tijdelijk door te geven.

Op die manier kan je een hoop ellende achteraf besparen.

Toeslagenaanvragen.net

Bij het aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst worden veel fouten gemaakt. De online formulieren die je dient in te vullen bij de belastingdienst bevatten veel vakjargon, waardoor het niet voor iedereen makkelijk is om de aanvraag te doen.

Het probleem daarmee is dat als je de toeslagformulieren verkeerd invult, de kans bestaat dat je te veel toeslag krijgt waar je eigenlijk geen recht op hebt.

Het kan dan zijn dat je aan het einde van het jaar je toeslagen weer moet terugbetalen.

Aan de andere kant kan het ook zijn dat je juist recht had op meer toeslag, maar doordat je het formulier verkeerd hebt ingevuld, je nu geen recht hebt op toeslagen.

Dat kan allemaal voorkomen worden met de juiste begeleiding. Via toeslagenaanvragen.net is het aanvragen van toeslagen makkelijker gemaakt.

Dit is gedaan door het versimpelen van de formulieren en de mogelijkheid tot hulp bij het invullen.

Ben jij benieuwd wat toeslagenaanvragen.net voor jou kan betekenen? Neem dan eens een kijkje op de website van toeslagenaanvragen.net.

 

>> Ga Naar Toeslagenaanvragen.net!

 

2 eenvoudige manieren om huursubsidie aan te vragen!

Huursubsidie aanvragen De huizenmarkt in Nederland valt behoorlijk gecompliceerd te noemen.

Sommige mensen vallen net tussen wal en schip wat betreft een koop- of een huurhuis.

Andere mensen hebben daarentegen niet het vermogen om een huis te kopen, mede vanwege de ontzettend hoge prijzen van de huizen.

Dit alles heeft ook gevolgen voor de huurmarkt. De huurmarkt is onderverdeeld in de vrije sector en de sociale huur.

Beide varianten hebben hun eigen kenmerken, maar wij richten ons puur op de sociale huur.

huursubsidie aanvragen

Bij de sociale huur is het namelijk mogelijk om huursubsidie aan te vragen.

Huursubsidie staat ook wel te boek als huurtoeslag en is één van de meest bekende toeslagen.

Samen met onder andere de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag wordt de huurtoeslag maandelijks aan vele huishoudens overgemaakt. Maar, hoe werkt dit exact?

Wat is de huursubsidie exact? En op welke manier is het mogelijk om een huursubsidie aan te vragen?

In dit artikel lees je het antwoord op al deze vragen!

 

>> Bereken Hier Jouw Huurtoeslag!

 

Wat is huursubsidie?

In Nederland hebben we te maken met een welvarende situatie. De werkloosheid is relatief laag en de economie draait op volle toeren.

Toch zijn er nog veel huishoudens die maandelijks moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Onder andere voor hen heeft de overheid verschillende toeslagen in het leven geroepen.

Een van die toeslagen is dus de huursubsidie. Deze huursubsidie wordt door de overheid verstrekt aan mensen die het écht nodig hebben.

De huursubsidie dient dan ook als een steuntje in de rug om mensen financieel bij te staan.

Het doel is uiteraard dat ook zij een prettige leefomgeving kunnen hebben.

De overheid/Belastingdienst maakt dan ook maandelijks geld over naar vele huishoudens.

Deze huishoudens moeten echter wel aan allerlei voorwaarden voldoen.

Het is namelijk niet zo dat elk huishouden recht op de huurtoeslag heeft. Nee, integendeel zelfs.

Je moet aan alle voorwaarden voldoen. Doe je dat niet? Dan heb je simpelweg geen recht op de huursubsidie.

Het is dan ook van belang om goed op de hoogte van de voorwaarden te zijn. Lees meer over de voorwaarden van de huursubsidie onder het kopje ‘De voorwaarden’.

De huursubsidie is al met al een toeslag voor mensen die financieel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het doel is om deze mensen een ‘eigen huis’ te bieden, terwijl dat huis ook nog eens betaalbaar is.

Met behulp van de huurtoeslag zijn er dan ook vele Nederlandse huishoudens die van een sociale huurwoning kunnen genieten.

Hoe werkt huursubsidie aanvragen?

Als je recht denkt te hebben op de huursubsidie, kan je hiervoor een aanvraag indienen.

Bij deze aanvraag dien je enkele gegevens in te vullen. Maar, hoe werkt dit dan exact?

Wel, het is niet al te moeilijk. Het enige wat je hoeft te doen, is naar je Mijn Toeslagen account te gaan.

Dit is een gepersonaliseerd account die je via de website van de Belastingdienst kunt bereiken.

Je moet hiervoor inloggen met je DigiD en vervolgens krijg je een overzicht van alle toeslagen.

Als je hierbij op ‘huurtoeslag’ klikt, kan je de huurtoeslag aanvragen.

Daarbij moet je wel enkele gegevens invullen, zoals je inkomen, je vermogen en eventuele gegevens van een medebewoner/fiscaal partner.

Op basis hiervan gaat de tool aan het rekenen. Hierbij wordt berekend of je recht op de huursubsidie hebt.

Is dat het geval? Dan toont de tool ook direct het maandelijkse bedrag. Heb je geen recht op de huurtoeslag?

Dan verdien je blijkbaar teveel of heb je een te hoog eigen vermogen.

In die gevallen heb je geen recht op de huursubsidie. Onder het kopje ‘de voorwaarden’ bekijken we nader alle voorwaarden die aan de huursubsidie worden gesteld.

Sommige mensen vinden het lastig om formulieren van de belastingdienst in te vullen.

Het is dan ook mogelijk om hulp te krijgen bij het aanvragen van je huurtoeslag.

Neem hiervoor eens een kijkje op toeslagenaanvragen.net

Huursubsidie aanvragen

De voorwaarden

Het aanvragen van de huursubsidie kan dus gemakkelijk via je Mijn Toeslagen account.

Het is daarbij wel van belang dat je de juiste gegevens invult. Deze gegevens hebben namelijk een bepalende factor binnen het aanvraagproces.

Op basis van deze gegevens wordt namelijk bepaald of je aan alle voorwaarden voldoet. Maar, over welke voorwaarden hebben we het dan exact? Je vindt het hieronder.

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je woont in Nederland.
 • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt ook voor je eventuele toeslagpartner en medebewoners.
 • Je inkomen, en dat van je toeslagpartner en medebewoners, is niet te hoog.
 • Je vermogen, en dat van je toeslagpartner en medebewoners, is niet te hoog.
 • Je huurt een zelfstandige woonruimte.
 • Je moet bij de gemeente ingeschreven staan op het woonadres. Dit geldt ook voor je eventuele toeslagpartner en medebewoners.
 • Je hebt een geldig huurcontract met de verhuurder afgesloten.
 • Je betaalt de huur en kan dit aantonen met behulp van bankafschriften.

Het mag duidelijk zijn dat je niet zomaar recht op de huurtoeslag hebt.

Ook wordt er naar de rekenhuur per maand gekeken. De rekenhuur is de kale huur plus de servicekosten. Als je tussen de 18 en 23 jaar oud bent, is de minimale rekenhuur per maand € 228,62.

De maximale rekenhuur daarbij is € 424,44 per maand. Als je tussen deze bedragen in zit, heb je dus recht op de huurtoeslag.

Samen met de gestelde grenzen voor het inkomen en vermogen is dit in feite de belangrijkste voorwaarde. Uiteraard moet je ook aan alle andere voorwaarden voldoen.

Is dat niet het geval? Dan heb je simpelweg geen recht op de huursubsidie.

De Belastingdienst en overheid hebben hier een duidelijke lijn in getrokken.

Je moet aan alle voorwaarden voldoen voordat je recht op de huursubsidie hebt.

Conclusie

Het aanvragen van de huursubsidie is dus geen hogere wiskunde. Ga hiervoor naar je Mijn Toeslagen account of naar Toeslagen aanvragen.net als je er zeker van wilt zijn dat je niet de verkeerde gegevens invult.

Vul vervolgens de gevraagde gegevens in. Als je de aanvraag verstuurd, gaat de Belastingdienst deze nogmaals bekijken.

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, kan je maandelijks een bepaald bedrag op je rekening verwachten.

Dit bedrag is weer afhankelijk van de hoogte van je inkomen en je eigen vermogen.

Mocht zich in de loop der tijd een verandering in je loon of inkomen voordoen, is het belangrijk om dit snel aan de Belastingdienst te melden.

Je recht op de huursubsidie kan hierdoor namelijk veranderen.

 

>> Ga Naar Toeslagenaanvragen.net!