Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag aanvragenVeel ouders brengen hun kinderen enkele dagen per week naar de kinderopvang. De kinderopvang is echter niet gratis.

Voor ouders met een hoger inkomen is de kinderopvang prima te betalen, maar ouders met een lager inkomen hebben meer moeite om de hoge kosten van de opvang te betalen.

Voor hen is de kinderopvangtoeslag in het leven geroepen. Door de kinderopvangtoeslag wordt het financieel gemakkelijker om je kind of kinderen naar de opvang te brengen, zodat jij kunt werken.

 

>> Bereken Hier Jouw Kinderopvangtoeslag!

 

Wat is kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang. Ouders die hun kinderen naar de kinderopvang brengen, krijgen deze financiële tegemoetkoming als zij aan enkele voorwaarden voldoen.

Goed om te weten: sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen officieel omgevormd tot kinderopvang.

Dit betekent dat je ook kinderopvangtoeslag kunt krijgen als je jouw kind niet naar de kinderopvang, maar naar de peuterspeelzaal brengt. Wel moet je ook in dit geval aan enkele voorwaarden voldoen.

Het bedrag dat je aan kinderopvangtoeslag krijgt, is afhankelijk van diverse factoren. Denk hierbij aan de kosten voor de opvang van je kind of kinderen, je inkomen of gezamenlijke inkomen met je partner en het aantal uren dat je wekelijks werkt.

De een krijg dus meer kinderopvangtoeslag dan de ander.

Ook zijn er mensen die geen kinderopvangtoeslag krijgen. Dit zijn mensen die niet voldoen aan een of meerdere voorwaarden die de overheid aan de kinderopvangtoeslag stelt.

 

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Je krijgt kinderopvangtoeslag als je aan enkele voorwaarden voldoet. Heb je een toeslagpartner, dan moet je samen met jouw toeslagpartner aan enkele voorwaarden voldoen.

Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je hebt werkt, volgt een traject naar werk of een opleiding of volgt een inburgeringscursus.
  • Je hebt een contract afgesloten met de kinderopvang, het gastouderbureau of de peuterspeelzaal.
  • Je betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit wordt ook wel de eigen bijdrage genoemd.
  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Je brengt je kind naar een geregistreerde kinderopvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal.
  • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.

Alleen als je aan alle voorwaarden van de kinderopvangtoeslag voldoet, krijg je deze financiële tegemoetkoming van de overheid. Heb je een toeslagpartner, dan moet hij of zij ook aan alle voorwaarden van de kinderopvangtoeslag voldoen.

 

Waarom kinderopvangtoeslag berekenen?

Kinderopvangtoeslag aanvragenZoals al eerder vermeld, is het bedrag dat je maandelijks aan kinderopvangtoeslag krijgt afhankelijk van diverse factoren.

Vraag je de kinderopvangtoeslag aan, dan is het wel zo prettig om te weten welk bedrag je maandelijks op je rekening kunt verwachten.

Om dit bedrag te achterhalen, bereken je jouw kinderopvangtoeslag.

Veel ouders bepalen hoe vaak ze hun kind of kinderen naar de kinderopvang willen brengen, op basis van de kinderopvangtoeslag die ze krijgen.

Wil jij deze beslissing ook maken op basis van de kinderopvangtoeslag die je kunt ontvangen?

Bereken de kinderopvangtoeslag dan en je weet precies hoe vaak je jouw kind of kinderen naar de kinderopvang kunt brengen en welk bedrag aan toeslag je hiervoor krijgt.

Is jouw situatie veranderd? Dan kan het zo zijn dat jouw kinderopvangtoeslag lager of juist hoger wordt.

Ook in dit geval is het verstandig om de kinderopvangtoeslag te berekenen. Zo weet je namelijk precies waar je aan toe bent in jouw nieuwe situatie.

Goed om te weten: je moet eventuele veranderingen in je situatie binnen vier weken aan de Belastingdienst doorgeven.

Houd je aan deze deadline en je weet zeker dat je niet in de problemen komt.

 

Hoeveel toeslag kan ik krijgen?

KinderopvangtoeslagHoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen, is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen dat je naar de opvang brengt, de kosten van de kinderopvang, het aantal uren dat je wekelijks werkt en de soort opvang die je afneemt voor je kinderen.

Per kind kun je voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Ook geldt er een maximum uurtarief.

 

 

Maximale toeslag

Bij een inkomen tot en met € 20.451,-

Aantal kinderen     Bedrag per jaar voor alleenstaande ouder      Bedrag per jaar voor ouder met toeslagpartner

1 kind                                         € 4.253,-                                         € 1.152,-

2 kinderen                                   € 5.230,-                                         € 2.129,-

Verhoging vanaf 3e kind               €    288,-                                         €    288,-

 

Bij een inkomen hoger dan € 20.451,-

Voor een inkomen hoger dan € 20.451,-  geldt een afbouwpercentage van 6,75%. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag.

Verhoging voor kinderen vanaf 12 jaar

Leeftijd                                                                 Inkomen tot en met € 20.451,-

12 tot en met 15 jaar                                                   € 236,-

16 en 17 jaar                                                              € 421,-

 

Door jouw kinderopvangtoeslag te berekenen, weet je precies welke financiële bijdrage de overheid jou geeft voor de opvang van je kind of kinderen.

Als je jouw kinderopvangtoeslag hebt berekend, kun je de kinderopvangtoeslag direct aanvragen.

Let op: vul de juiste gegevens in bij het berekenen van de kinderopvangtoeslag en uiteindelijk ook bij het aanvragen van deze toeslag.

Alleen met de juiste gegevens krijg je het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag. Dit is belangrijk, want anders loop je geld mis of moet je juist geld terugbetalen aan de Belastingdienst.

Vul je de juiste gegevens in, dan krijg je direct het bedrag waar je recht op hebt.

 

>> Bereken Hier Jouw Kinderopvangtoeslag!