wat is kindertoeslag?

Wat is kindertoeslag? Lees hier wat kinderopvangtoeslag is.

Wat is Kindertoeslag? In Nederland kunnen we te allen tijde rekenen op financiële steun vanuit de overheid. Deze financiële steun is terug te vinden in de verschillende toeslagen, waar je mogelijk recht op hebt.

Eén van die toeslagen was de zogeheten kindertoeslag. Zoals de naam al doet vermoeden, had deze toeslag betrekking op de situatie als je vader/moeder bent.

Voor je kind(eren) kon je in bepaalde situaties een bepaalde toeslag per maand ontvangen.

Deze had heeft de treffende naam ‘kindertoeslag’ gekregen. Had jij enig idee wat dit exact inhoudt? En onder welke omstandigheden je recht op de kindertoeslag had? Na het lezen van dit artikel kan je het antwoord op deze vragen geven.

Zoals je wellicht hierboven al geconstateerd had, spreken we in de verleden tijd. Ja, de kindertoeslag heeft namelijk enkele jaren geleden een andere benaming gekregen.

Sinds 1 januari 2009 spreken we over het kindgebonden budget. Ook denkt men wel eens dat kindertoeslag en de kindopvangtoeslag met elkaar te maken hebben.

Dat klopt in kleine delen. Er bestaan echter ook grote verschillen met de vroegere kindertoeslag en de huidige kindopvangtoeslag.

In dit artikel bespreken we dan ook exact wat een kindgebonden budget inhoudt en wat een kindopvangtoeslag inhoudt.

Wat is Kindertoeslag?

 

>> Bereken Hier Jouw Kinderopvangtoeslag!

 

Wat was de kindertoeslag?

De kindertoeslag was aan het begin van deze eeuw een tegemoetkoming voor ouders. Deze toeslag kon worden gezien als een tegemoetkoming voor de kosten die je voor kinderen dient te maken.

Overigens was het ook zo dat men kindertoeslag ontving náást de kinderbijslag. Deze twee toeslagen gingen dus prima hand in hand met elkaar.

Bij het eventueel toekennen van de kindertoeslag werd naar enkele voorwaarden gekeken. Zo moesten de ouders beide de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben.

Ook werd bij deze toeslag naar het inkomen gekeken; het totaalinkomen van het gezin mocht niet hoger dan € 46.700 zijn. Althans; dat bedrag werd in het laatste jaar (2008) aangehouden.

De kindertoeslag in het laatste jaar (2008) was overigens maximaal 82 euro per maand. Daarbij maakte het aantal kinderen niet uit.

Nee, of je nou 1 of 7 kinderen had; de maximale kindertoeslag per maand bleef 82 euro.

De huidige toeslagen

Zoals je hebt kunnen lezen, is deze toeslag per 2009 vervangen door het kindgebonden budget. De overheid had meerdere redenen om deze toeslag te veranderen.

Een van deze redenen was bijvoorbeeld dat het aantal kinderen niet uitmaakte bij de kindertoeslag. Of dat geheel eerlijk was, valt uiteraard over te discussiëren.

Het doel van de toeslagen van de overheid is tenslotte om het voor een ieder eerlijk te maken. Vanwege meerdere redenen heeft de overheid dus besloten om de kindertoeslag per 1 januari 2009 te schrappen. In ruil daarvoor kwam het kindgebonden budget.

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor de kosten die je voor een kind dient te maken. Hierbij dienen we ook op te merken dat deze toeslag inkomensafhankelijk is.

Dit betekent dat je inkomen uiteindelijk bepalend is of je wel recht op het kindgebonden budget hebt. Daarnaast wordt er naar het aantal kinderen gekeken; dat is dus anders dan bij de voormalige kindertoeslag.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de leeftijd van de kinderen. Dit heeft uiteraard te maken met de studieverplichting. Als je kind naar de middelbare gaat, stijgen tenslotte de kosten.

Er moeten boeken aangeschaft worden, om maar een simpel voorbeeld te noemen. Mede daarom kijkt men bij het kindgebonden budget ook naar de leeftijd van de kinderen.

Inkomen van ouders

Wat we al aangaven, is dat er ook naar het inkomen van de ouders gekeken wordt. Bij het kindgebonden budget is het uiteraard ook noodzakelijk dat de ouders beide de Nederlandse nationaliteit hebben en/of een geldige verblijfsvergunning.

Maar, nog even terugkomend op het inkomen. Als het inkomen van beide ouders boven een bepaalde grens komt, vervalt het recht op het kindgebonden budget.

Maar, het kan ook zijn dat de hoogte van de toeslag met een bepaald percentage afneemt. Op die manier wordt getracht om het voor elk Nederlands huishouden even eerlijk te maken.

Het kindgebonden budget dient tenslotte als tegemoetkoming in de kosten die je voor één of meerdere kinderen moet maken.

Overigens krijg je alleen het kindgebonden budget als je ook kinderbijslag ontvangt. Deze twee toeslagen gaan hand in hand van elkaar en kunnen niet afzonderlijk worden gezien.

Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk, terwijl de kinderbijslag dat niet is. Dat bedrag staat simpelweg vast en wordt niet beïnvloed door de hoogte van het totaalinkomen van de ouders. Dat is bij het kindgebonden budget dus wél het geval.

Als je een kind hebt dat al recht op studiefinanciering heeft, vervalt het kindgebonden budget. Daarnaast is het kindgebonden budget alleen voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Het is dus ook belangrijk om te beseffen dat het kindgebonden budget en de studiefinanciering niet tegelijkertijd ontvangen kunnen worden.

Kinderopvangtoeslag

Een andere toeslag die betrekking op kinderen heeft, is de zogeheten kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is ook in het leven geroepen als een financiële compensatie.

Als je kinderen naar de kinderopvang moeten, kan je hiervoor je portemonnee trekken. Met andere woorden: de kosten voor de kinderopvang zijn in de afgelopen jaren ongelooflijk gestegen.

Om die kosten enigszins in te dimmen, heeft de overheid besloten om een kinderopvangtoeslag in het leven geroepen. Deze toeslag zorgt ervoor dat de kinderopvang relatief betaalbaar is en blijft.

Ook hierbij is het zo dat je alleen onder bepaalde voorwaarden recht op de kinderopvangtoeslag hebt. We willen je dan ook graag aanraden om ons artikel over de kinderopvangtoeslag te lezen.

In dit artikel staan alle voorwaarden die gelden bij de kinderopvangtoeslag. Tevens geven we in dat artikel uitgebreid aan waar de kinderopvangtoeslag exact om draait .

Moraal van dit verhaal: per 1 januari 2009 is de voormalige kindertoeslag vervangen door het kindgebonden budget. Een andere toeslag die betrekking op kinderen heeft, is de kinderopvangtoeslag.

Wil je meer informatie over deze verschillende toeslagen hebben? Lees dan alle (uitgebreide) artikelen op onze website over alle verschillende toeslagen. In deze artikelen kan je tevens uitgebreid vinden hoe je de toeslagen aan kunt vragen.

In simpele stappen je kinderopvangtoeslag aanvragen?

Als je met behulp van een makkelijk formulier je kinderopvangtoeslag wilt aanvragen, raad ik je aan eens een kijkje te nemen bij toeslagenaanvragen.net. Hier kun je met behulp met een simpel in te vullen formulier je kindertoeslag aanvragen.

 

>> Ga Naar Toeslagenaanvragen.net!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *