Kindgebonden budget

Kindgebonden budget – Lees hier alle voorwaarden

Kindgebonden budgetMeer weten over Kindgebonden budget? Het is, helaas, eenmaal een feit dat het leven steeds duurder wordt. Dat geldt in feite voor elk huishouden.

Mocht je nou kinderen hebben, kan je het extra in je portemonnee voelen. Op dat moment moet je namelijk voor meerdere mensen zorgen.

De kosten daarvoor kunnen (behoorlijk) gestegen zijn in de afgelopen jaren. Dat heeft de overheid ook ingezien. Mede daarom bestaan er hedendaags verschillende toeslagen.

Deze toeslagen zijn bedoeld om mensen financieel bij te staan, zodat ze niet in lastige situaties terecht komen.

Een voorbeeld van een dergelijke toeslag is het kindgebonden budget. Heb jij enig idee wat het kindgebonden budget exact inhoudt?

Na het lezen van dit artikel weet jij alle ins en outs over het kindgebonden budget.

 

>> Bereken Hier Jouw Kinderopvangtoeslag!

 

Wat is het kindgebonden budget?

We kunnen het kindgebonden budget niet los zien van de kinderbijslag. Nee deze toeslagen gaan eigenlijk hand in hand met elkaar.

Als je kinderbijslag voor je kinderen krijgt, is de kans aanwezig dat je ook een kindgebonden budget van de overheid kunt krijgen.

Of dit mogelijk is, hangt van meerdere voorwaarden af. Over deze voorwaarden kunt u meer lezen onder het kopje ‘De voorwaarden voor deze toeslag’.

We kunnen het kindgebonden als volgt omschrijven: ‘Het kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage in de kosten van kinderen’.

Je kunt het kindgebonden budget krijgen als je 1 of meer kinderen hebt die jonger dan 18 jaar zijn. Bovendien is één van de voorwaarde dat je kinderbijslag moet ontvangen.

Maar, waar draait het kindgebonden budget nou precies om? Het kindgebonden budget is door de overheid in het leven geroepen om alles iets eerlijker te maken.

Elk mens heeft een ander inkomen en daardoor ook een andere levenswijze. Mensen met een laag inkomen én met kinderen kunnen in lastige situaties terecht komen.

Dat is uiteraard niet wenselijk; ook niet met het oog op de ontwikkeling van de kinderen. Mede daarom heeft de overheid het kindgebonden budget in het leven geroepen.

Deze toeslag is een maandelijkse toegift vanuit de overheid en puur bestemd voor het bijdragen in de kosten van het levensonderhoud.

De voorwaarden voor het kindgebonden budget

Zoals bij alle toeslagen heeft de overheid voorwaarden voor het kindgebonden budget in het leven geroepen. Het is hierbij heel simpel: je moet aan alle voorwaarden voldoen.

Is dat niet het geval? Dan heb je er geen recht op. Deze grenzen zijn heel duidelijk opgesteld en er bestaat dan ook geen reden om in discussie te gaan.

Om het voor jou iets overzichtelijker te maken, bespreken we hieronder alle voorwaarden die bij het kindgebonden budget tellen.

De eerste voorwaarde heeft betrekking op het feit dat je jouw kind ‘in belangrijke mate moet onderhouden’.

Dit betekent dat je minimaal 422 euro per kwartaal bij moet dragen aan de kosten voor het levensonderhoud van je kind.

Een andere voorwaarde is dus dat het kind jonger dan 18 jaar oud is. Is het kind nog onder de 18, maar krijgt hij/zij wel al studiefinanciering? Dan vervalt de recht op de toeslag voor dat kind.

Het is daarbij uiteraard wel mogelijk dat u nog het kindgebonden budget kunt ontvangen voor eventuele andere kinderen.

Ook is het noodzakelijk dat je kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank krijgt. Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het ontvangen van de kinderbijslag?

Dan heb je automatisch ook geen recht op het kindgebonden budget. De kinderbijslag en het kindgebonden budget gaan dan ook hand in hand met elkaar.

De Belastingdienst kijkt eveneens naar de hoogte van het inkomen van jou en je partner. Het is hierbij echter lastig om duidelijke grenzen te stellen.

De grenzen hierbij zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling van het gezin. We willen je dan ook graag aanraden om een proefberekening te maken.

Bij een dergelijke proefberekening kan je aangeven hoe de gezinssamenstelling is en wat jullie inkomen is. Op basis daarvan toont de tool direct of je er wel of geen recht op hebt.

Net zoals bij alle andere toeslagen wordt er ook naar het totale vermogen gekeken. Als je teveel vermogen hebt, heb je geen recht op het ontvangen van het kindgebonden budget.

Als je geen toeslagpartner hebt, mag jouw maximale vermogen € 114.776 zijn. Heb je wél een toeslagpartner?

Dan is jullie totale maximale vermogen € 145.136. Kom je boven deze grens uit? Dan vervalt het recht op de toeslag.

Tot slot is het ook noodzakelijk dat je over de Nederlandse nationaliteit beschikt. Heb je een geldige verblijfsvergunning? Ook dan kom je in aanmerking voor het kindgebonden budget.

Hoe vraag je het aan?

Denk je recht op het kindgebonden budget te hebben? Dan hoef je vaak zelf geen actie te ondernemen. Het is namelijk één van de weinige toeslagen die je niet zélf aan hoeft te vragen.

Nee, je krijgt vanzelf bericht vanuit de Belastingdienst. Dit bericht volgt indien de Belastingdienst denkt dat je recht op de toeslag hebt.

Blijft dit bericht uit? Dan kan je er ook voor kiezen om zélf de Belastingdienst te benaderen. Het is dan mogelijk om alsnog samen te bekijken of je recht op het budget hebt.

Leeftijdsafhankelijk

Overigens bestaan er vele regels omtrent de hoogte van het bedrag dat je krijgt. Daarbij speelt met name de leeftijd van je kind(eren) een belangrijke rol.

Als je kind 12 of 16 jaar oud wordt, kan je meer budget gaan ontvangen. Dit extra bedrag kan je zien als een tegemoetkoming voor de extra schoolkosten.

Deze stijging is echter ook weer afhankelijk van de andere voorwaarden, waaronder je inkomen.

Dit geldt ook voor de situatie waarin je kind 16 of 17 jaar oud is. Op dat moment is de kans aanwezig dat je geen kinderbijslag meer krijgt én dat het kind (nog) geen recht op studiefinanciering heeft.

In dat geval kan je alsnog het kindgebonden budget gaan ontvangen. Daarbij is het vervolgens wel van belang dat je jouw kind zelf in belangrijke mate onderhoudt.

Zoals je kunt zien, zitten er enige haken en ogen aan. Om dit artikel af te sluiten, willen we je één tip geven: maak een proefberekening.

Uit deze proefberekening blijkt direct of je recht op het budget hebt. En zo ja; hoe hoog de maandelijkse bijdrage dan is.

 

>> Bereken Hier Jouw Kinderopvangtoeslag!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *