Wat is de maximale huurtoeslag die jij kan krijgen?

Maximale huurtoeslagWil jij weten wat de maximale huurtoeslag is? De huizenmarkt is op het moment bijzonder ingewikkeld te noemen. Dit heeft alles te maken met de ongelooflijke hoeveelheid aan regels en wetgevingen. Het gevolg hiervan is dat een ieder zeer scherp moet zijn op zijn/haar situatie.

Op die manier kan je óf een hoop besparen óf ervoor zorgen dat je later niet al te veel terug hoeft te betalen.

Van dergelijke situaties is met name bij een huurhuis sprake. Een huurhuis gaat gepaard met vele regels, bijvoorbeeld omtrent een eventuele huurtoeslag. Weet jij bijvoorbeeld alle regels omtrent huurtoeslag?

De kans is groot dat je hier niet alle ins en outs van weet. Dat is ook logisch, aangezien deze regels behoorlijk gecompliceerd zijn. Een bijkomend minpunt is dan ook nog eens dat deze regels met grote regelmaat aangepast worden. Hierdoor ziet men door de bomen soms het bos niet meer.

Voorwaarden huurtoeslag

Als jij een huis huurt, is het aan te raden om te kijken naar eventuele huurtoeslag. In bepaalde situaties krijg je namelijk huurtoeslag. Deze situaties zijn echter behoorlijk specifiek. Mede daarom hebben wij de voorwaarden voor een huurtoeslag even overzichtelijk op een rijtje gezet:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je woont in Nederland.
  • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt ook voor je eventuele toeslagpartner en medebewoners.
  • Je inkomen, en dat van je toeslagpartner en medebewoners, is niet te hoog.
  • Je vermogen, en dat van je toeslagpartner en medebewoners, is niet te hoog.
  • Je huurt een zelfstandige woonruimte.
  • Je moet bij de gemeente ingeschreven staan op het woonadres. Dit geldt ook voor je eventuele toeslagpartner en medebewoners.
  • Je hebt een geldig huurcontract met de verhuurder afgesloten.
  • Je betaalt de huur en kan dit aantonen met behulp van bankafschriften.

Dit zijn de voorwaarden die op het moment van schrijven gelden. Let daarbij wel op: dit artikel is in maart 2019 geschreven. Mocht jij dit artikel bijvoorbeeld in 2020 lezen, kunnen bovenstaande voorwaarden alweer gedateerd zijn. Het is dan ook zaak om hier zeer scherp op te zijn. Bij twijfel is het aan te raden om de website van de Belastingdienst in de gaten te houden.

>> Bereken Hier Jouw Huurtoeslag!

Hoogte van de huurtoeslag

Een andere belangrijke vraag heeft uiteraard betrekking op de hoogte van de huurtoeslag. Weet jij bijvoorbeeld op welk bedrag je maandelijks recht hebt, indien je recht op huurtoeslag hebt? Nee, ook hierbij gelden weer bijzonder ingewikkelde en uitgebreide regels. Men kijkt onder andere de hoogte van de huurprijs, je inkomen, je huidige vermogen en het vermogen van eventuele medebewoners of een toeslagpartner.

Zoals je kan begrijpen, is dus de hoogte van de huurtoeslag ook situatie gebonden. Maar, wat is nou de maximale huurtoeslag waar men recht op kan hebben? Daar draait dit artikel tenslotte om; je kunt het antwoord hieronder vinden.

De maximale huurtoeslag

De maximale huurtoeslag wordt jaarlijks door de instanties vastgesteld. Hierbij geldt dus ook dat de maximale huurtoeslag jaarlijks veranderd. De verscheidene instanties kijken hierbij namelijk naar meerdere componenten. Eventuele veranderingen in deze componenten kan een verandering voor de maximale huurtoeslag teweeg brengen.

Bij het bepalen van de maximale huurtoeslag is het belangrijk om te bepalen of je alleen woont of dat je samenwoont. Gelukkig is dit niet heel moeilijk om te bepalen. Als je alleen woont, is de maximale huurtoeslag € 354,00 per maand. Als je samenwoont, is de persoonlijke maximale huurtoeslag € 309,00 per maand. Zoals we aangaven, gaat ook dit gepaard met ontzettend veel regels. Deze regels zijn behoorlijk gecompliceerd.

Als jij huurtoeslag aanvraagt, wordt onder andere naar je inkomen, je vermogen en het vermogen van medebewoners of partner gekeken. Indien één van deze aspecten boven de wettelijke grens is, heb je al geen recht op huurtoeslag. Dat geldt overigens ook voor de huurprijs die je moet betalen. Aan deze huurprijs zitten namelijk ook grenzen die gekoppeld zijn aan de hoogte van de toeslag.

Huurprijs per maand

In Nederland maken we onderscheid tussen de sociale huur en de vrije sector huur. Bij de sociale huur bestaan vele regels omtrent de maximale huurprijs. In de laatste jaren zijn de regels voor de vrije sector ook steeds strenger geworden.

Als je huurtoeslag aan wilt vragen, moet je aan de Belastingdienst de rekenhuur doorgeven. Let daarbij op dat de rekenhuur niet gelijk staat aan de huurprijs. Nee, de rekenhuur is een optelsom van de huurprijs, schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten, energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, kosten van de huismeester en kosten voor dienst- en recreatieruimte.

Stel dat je tussen de 18 en 23 jaar bent en alleenstaand bent. Dat betekent indirect ook dat je alleen woont. In dat geval is de maximale huur per maand € 424,42. Als je hier boven zit, heb je geen recht op huurtoeslag. Maar, als de rekenhuur onder de € 225,08 per maand zit, heb je óók geen recht op de huurtoeslag. Volgens de Belastingdienst is de maandelijkse rekenhuur dusdanig laag dat je dit zelf op moet kunnen hoesten.

Bovenstaande berekening is op basis van een alleenstaand persoon tussen de 18 en 23 jaar. Daarnaast bestaan er ook aparte categorieën voor 23 jaar en ouder én 65 jaar en ouder. Vervolgens wordt binnen deze leeftijdscategorieën onderscheid gemaakt tussen alleenstaand of samenwonend.

Conclusie maximale huurtoeslag

Maximale huurtoeslagHet mag duidelijk zijn dat de regels omtrent de huurtoeslag behoorlijk gecompliceerd zijn. Het is dan ook lastig voor ons om de maximale huurtoeslag per maand eenduidig aan te duiden. Dit heeft alles met deze wirwar aan regels te maken.

Onder andere je leeftijd, je vermogen, je inkomen, het vermogen van medebewoners/partner en de te betalen rekenhuur spelen hierbij een belangrijke rol.

We kunnen je dan ook één bruikbare tip meegeven: gebruik de rekentool van de Belastingdienst. Deze rekentool volgt alle regels perfect op en geeft je daardoor een realistisch beeld. In de rekentool zie je precies óf je recht hebt op huurtoeslag en zo ja, op welk bedrag je recht hebt.

Overigens heb je nog tot 1 september 2020 de tijd om de huurtoeslag voor het jaar 2019 aan te vragen. Maar, wees hier bij voorkeur op tijd mee!

 

>> Bereken Hier Jouw Huurtoeslag!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *