Wat voor toeslagen krijgt een alleenstaande moeder? 5 mogelijkheden

Moeder en kindWat voor toeslagen krijgt een alleenstaande moeder? De overheid heeft meerdere toeslagen in het leven geroepen. Het doel van dergelijke toeslagen is om mensen financieel een steuntje in de rug te bieden.

Helaas hebben niet alle Nederlanders het even breed. In Nederland leven nog steeds veel gezinnen in armoede.

Dat is eigenlijk onvoorstelbaar gezien de welvaart in ons land. Toch behoort het tot de dagelijkse, pijnlijke realiteit.

Juist voor dergelijke huishoudens komen de toeslagen prima uit. We hebben het hierbij onder andere over de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Met deze toeslagen is het voor sommige mensen tóch mogelijk om hun hoofd boven water te houden. Wat dat betreft mogen we in Nederland van geluk spreken.

We leven tenslotte in een zorgstaat waarbij het belangrijk is om elkaar te helpen.

Op het gebied van toeslagen is er dus een hoop mogelijk. Maar, dan moet je wel aan de voorwaarden voldoen. Voor elk soort toeslag heeft de overheid namelijk bepaalde voorwaarden bepaald.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, heb je recht op de desbetreffende toeslag. Voldoe je om uiteenlopende redenen niet aan de voorwaarden?

Dat is dan jammer; in dat geval heb je geen recht op de toeslag.

Dit klinkt hard, maar het is voor de overheid noodzakelijk om duidelijke regels op te stellen. Hierdoor is er geen ruimte voor discussie en komt het geld ten goede aan mensen die het écht nodig hebben.

 

>> Download Gratis Toeslagen E-Book!

 

Wat voor toeslagen krijgt een alleenstaande moeder

Een voorbeeld van een persoon die het echt nodig heeft, is een alleenstaande moeder. Een alleenstaande moeder heeft het, over het algemeen genomen, behoorlijk pittig.

Zij moet namelijk één of meerdere kinderen opvoeden en financieel voor het benodigde geld zorgen. Onder aan de streep levert dit regelmatig veel stress en ellende op.

Bovendien is er in sommige situaties weinig geld om nieuwe kleding of nieuw speelgoed voor de kinderen te kopen.

De overheid heeft dit ook duidelijk door en daardoor bestaan er ook meerdere toeslagen voor alleenstaande moeders.

Ben jij benieuwd op welke toeslagen een alleenstaande moeder allemaal recht heeft? Lees onderstaand artikel en je komt er direct achter.

We hebben dit artikel als volgt opgebouwd; in de kop van elke paragraaf staat een bepaalde toeslag. Vervolgens benoemen we alle ins en outs van de desbetreffende toeslag in het stukje daaronder.

Kinderalimentatie

Dit is één van de bekendste toeslagen voor een alleenstaande moeder. In feite stamt deze toeslag nog uit het tijdperk waarin mannen voor de kost zorgden en vrouwen de kinderen opvoeden.

Tegenwoordig is het nog steeds zo dat een man financieel op moet draaien bij een scheiding. Deze variant van toeslag wordt aangeduid met de term ‘kinderalimentatie’.

Op het moment dat een stel gaat scheiden, moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt. De alimentatieplichtige, meestal de man, moet maandelijks een bepaald bedrag overmaken naar de andere ouder.

In principe is de andere ouder, dus de ontvangende ouder, de ouder waar de kinderen de meeste tijd doorbrengen.

De hoogte van de kinderalimentatie wordt aan de hand van elke aspecten bepaald. Zo wordt onder meer naar de financiële situatie van beide ouders gekeken.

Ook wordt gekeken naar de financiële middelen die benodigd zijn om de kinderen in kwestie ‘goed’ op te kunnen voeden. Oftewel; de kinderen mogen niet de dupe worden van de scheiding van hun ouders.

Het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie kan een langlopend traject zijn. Uiteindelijk moeten de gemaakte afspraken beklonken worden bij een rechter en vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant.

Kindgebonden budget

Ook alleenstaande moeders hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een kindgebonden budget. Dit is één van de weinige toeslagen die je in principe niet zelf aan hoeft te vragen.

Als je hier recht op hebt, krijg je hier namelijk vanzelf bericht over van de Belastingdienst.

Bij het bepalen van de hoogte van het kindgebonden budget wordt gekeken naar enkele voorwaarden. Zo mag je inkomen en vermogen niet te hoog zijn.

De exacte grenzen hiervoor worden bepaald aan de hand van het aantal kinderen. Als jij 4 kinderen hebt, ligt deze grens anders dan als je 1 kind hebt.

Ook is het noodzakelijk dat je in aanmerking komt voor de kinderbijslag; dat is ook één van de vereisten van het kindgebonden budget.

Tot slot willen we nog melden dat je een Nederlandse nationaliteit moet hebben om aanspraak op het kindgebonden budget te krijgen.

Kinderopvangtoeslag

Een alleenstaande moeder kan ook recht op kinderopvangtoeslag hebben. Dit is soms noodzakelijk, aangezien de moeder hard moet werken om het benodigde geld te verdienen.

Bij de kinderopvangtoeslag betaal je zelf een bepaald bedrag, waarna de Belastingdienst de rest van het bedrag betaald tot een maximum bedrag.

>> Bereken Hier Jouw Kinderopvangtoeslag!

Kinderbijslag

Een andere zeer bekende variant van een toeslag is de kinderbijslag. In principe heeft elke ouder in Nederland recht op deze toeslag; dat geldt dus ook voor alleenstaande ouders.

Bij het toekennen van de kinderbijslag wordt niet naar je inkomen gekeken. Nee, voor elk kind krijg je hetzelfde bedrag aan kinderbijslag uitgekeerd.

Je bent volledig vrij om zelf te bepalen waar je kinderbijslag aan uitgeeft. Overigens is het zo dat je recht op deze toeslag hebt totdat je kind 18 jaar wordt.

Ook als je kind recht op studiefinanciering krijgt, verlies je het recht op de kinderbijslag.

Bijstand

Je weet nu wat voor een toeslagen een alleenstaande moeder krijgt. Helaas bestaan er situaties waarbij het voor een alleenstaande moeder nog niet genoeg is om bovenstaande toeslagen te ontvangen.

De laatste stap is dan om in de bijstand te komen. Voor de bijstand bestaan per gemeente weer aparte regels. Ben je een alleenstaande moeder en benieuwd naar de regels in jouw gemeente?

Neem dan contact met je gemeente op. Zij zouden je van het juiste antwoord moeten kunnen voorzien.

Het mag duidelijk zijn dat een alleenstaande moeder er niet in haar eentje voor staat. Vanuit de overheid worden meerdere toeslagen uitgekeerd, terwijl ook de ex partner nog opdraait voor enkele kosten.

Het is wel belangrijk om afspraken te maken over de hoogte van de partneralimentatie.

 

>> Bereken Hier Jouw Toeslagen!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *