Hoe worden toeslagen berekend? Met deze handige online tools!

Hoe worden toeslagen berekend? Over het algemeen is Nederland een behoorlijk welvarend land. We hebben het hier zeker niet slecht. Dat is onder andere te danken aan het vangnet dat de overheid creëert.

Met dit vangnet wordt getracht om mensen op te vangen die het niet al te breed hebben. Het doel van de overheid is namelijk dat elke Nederlandse inwoners recht op bijvoorbeeld huisvesting en zorg nodig heeft.

Om dat doel kracht bij te zetten, heeft de overheid meerdere toeslagen in het leven geroepen. Deze toeslagen zijn in het leven geroepen om mensen financieel een steuntje in de rug te geven.

Met deze toeslagen wordt het voor men bijvoorbeeld mogelijk om een huis te huren of om de zorgkosten te kunnen betalen. Maar, wanneer heb je recht op toeslagen? En op welke manier worden de toeslagen berekend?

Het is belangrijk om te weten dat de Belastingdienst alle toeslagen controleert en uitkeert. Zij hebben dan ook een belangrijke functie in het totale systeem van de toeslagen. Als je denkt dat je recht op een bepaalde toeslag hebt, is het mogelijk om dit te toetsen.

Op de website van de Belastingdienst kan je daar vele tools voor vinden. Per soort toeslag heeft de Belastingdienst namelijk een bepaalde tool gemaakt.

Hoe worden toeslagen berekend

>> Vraag Hier Jouw Toeslagen Aan!

Hoe worden toeslagen berekend?

Bij deze tools is het de bedoeling dat je al jouw gegevens in vult. Hierbij moet je denken aan je geboortedatum, je leefsituatie (alleenstaand of geregistreerd partnerschap), je inkomen, je vermogen en overige aspecten.

De overige aspecten verschillen weer per soort toeslag. Bij de huurtoeslag is namelijk de rekenhuur per maand van toepassing, terwijl dat bij de zorgtoeslag níet het geval is.

Bij het invullen van alle gegevens gaat de tool van de Belastingdienst aan het rekenen. Deze tool houdt daarbij rekening met alle voorwaarden die door de overheid gesteld zijn. Per soort toeslag moet je namelijk aan enkele voorwaarden voldoen.

Het is daarbij relatief makkelijk; voldoe je aan de voorwaarden? Dan heb je recht op de desbetreffende toeslag. Voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan heb je volgens de overheid genoeg financiële middelen om zelf voor de huur- of zorgkosten op te draaien.

Voorwaarden

Zoals we hierboven zeiden, worden er dus per soort toeslag bepaalde voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op je leefsituatie, je inkomen en je gespaarde vermogen. Volgens de overheid zijn dit namelijk voorwaarden die er echt te doen.

Op basis van deze voorwaarden wordt dan dus ook bepaald of je recht op de toeslagen hebt of niet. Laten we hieronder per soort toeslag bekijken wat de voorwaarden zijn. We beperken ons daarbij tot de drie meest voorkomende toeslagen; de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Zorgtoeslag

Bij het eventueel toekennen van de zorgtoeslag kijkt de overheid naar meerdere voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat je sowieso 18 jaar of ouder moet zijn én dat je de Nederlandse nationaliteit dient te hebben.

Daarnaast wordt er gekeken naar het jaarlijkse inkomen. In 2019 mag je inkomen niet hoger zijn dan € 29.562 per jaar. Indien je een toeslagpartner hebt, mag jullie totale inkomen niet hoger zijn dan € 37.885. Dit werkt eigenlijk heel makkelijk; verdien je per jaar meer dan € 29.562? Dan heb je geen recht op zorgtoeslag.

Daarnaast wordt er ook nog naar je vermogen gekeken. Heb je meer dan € 114.776 vermogen? Ook dan heb je geen recht op de zorgtoeslag. Als je een toeslagpartner hebt, is de grens op €145.136 vastgesteld.

Huurtoeslag

Op het gebied van de huurtoeslag zijn ook meerdere voorwaarden gesteld. Ook hierbij wordt er naar het inkomen gekeken. Als je alleenstaand bent, mag je niet meer dan €22.700 in 2019 verdienen.

Als je samen met andere woont, mag het totaalinkomen niet hoger dan €30.825 zijn. Is dat wel het geval? Dan is het heel simpel; je hebt geen recht op de huurtoeslag.

Ook hierbij wordt er naar het vermogen gekeken. Elke bewoner van het huurhuis mag een maximaal vermogen van €30.360 hebben. Als je boven die grens komt, heb je geen recht op zorgtoeslag.

Overigens heb je sowieso alleen recht op de huurtoeslag als je een zelfstandige woonruimte hebt. Hieronder scharen we een woonruimte met een toegangsdeur die op slot kan, een keuken en een wc. Een woonboot of een recreatiewoning voldoen sowieso niet aan de voorwaarden.

Tot slot zijn er nog voorwaarden met betrekking tot de huurprijs. Hierbij wordt er naar de rekenhuur per maand gekeken; dat is de basishuur + de servicekosten. Ligt dit bedrag hoger dan € 720.42? Dan heb je geen recht op de huurtoeslag. Als alle inwoners in het desbetreffende huis jonger dan 23 jaar zijn, mag de huur zelfs niet hoger dan € 424,44 zijn.

Kindgebonden budget

Tot slot willen we nog de berekening van het kindgebonden budget nader uitleggen. Allereerst wordt er naar het vermogen gekeken. Het maximale vermogen van een alleenstaand persoon mag €114.776 zijn. Als je een toeslagpartner hebt, is de grens op €145.136 vastgesteld.

Verder zijn er nog regels omtrent het inkomen. Maar, die regels zijn behoorlijk situatie gebonden. We willen je dan ook aanraden om hiervoor rechtstreeks met de Belastingdienst contact op te nemen. Zij kunnen je van het juiste advies voorzien en aangaven of je wel of geen recht op het kindgebonden budget hebt.

Slotwoord

In dit blogbericht hebben we je uitgelegd hoe toeslagen worden berekend. Voor het berekenen van het recht op een toeslag kan je dus het beste gebruik maken van de website van de Belastingdienst.

Deze tools op deze website houden namelijk rekening met alle voorwaarden die er worden gesteld. Ook zijn er nog bepaalde uitzonderingen waar deze tools rekening mee houden. Onder andere de volgende uitzonderingen kunnen een rol spelen bij de berekening op het recht van de toeslagen:

  • Je bent nog geen 18 jaar oud
  • Als je co-ouders bent
  • Je krijgt verzorging thuis
  • Als je een groot huishouden hebt
  • Je woont langer dan 1 jaar buitenshuis
  • Je woning is aangepast in verband met een gehandicapte bewoner
  • Als je gehandicapt en onder de 23 jaar oud bent

>> Vraag Hier Jouw Toeslagen Aan!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *