Huurtoeslag

Waarom krijg je geen huurtoeslag bij een te hoge huur?

Waarom krijg je geen huurtoeslag bij een te hoge huur? Heb jij weet van alle toeslagen die in Nederland bestaan? De Nederlandse overheid heeft meerdere toeslagen in het leven geroepen.

In de basis zijn deze toeslagen bedoeld om mensen een steuntje in de rug te bieden. Niet iedereen is namelijk in staat om bijvoorbeeld de huurkosten of de zorgkosten volledig zelf te betalen.

Voor hen bestaat er in Nederland een ongelooflijk prettig vangnet: de toeslagen.

Als we naar bijvoorbeeld de huurtoeslag kijken, zien we dat veel mensen hier gebruik van maken. Dat komt deels door de prettige en overzichtelijke regelgeving.

Bij alle toeslagen, dus ook bij de huurtoeslag, heeft de overheid namelijk bepaalde voorwaarden in het leven geroepen. Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan heb je recht op de toeslag.

Voldoe je aan bijvoorbeeld 3 van de 4 toeslagen? Dan heb je geen recht op de toeslag. Je moet echt aan alle voorwaarden voldoen; anders heb je geen recht op de toeslag.

Bij de huurtoeslag speelt ook de woningmarkt nog een grote rol. De woningmarkt is na de meest recente crisis uit het dal gekropen. De huizenprijzen zijn tegenwoordig ongekend gestegen.

In vergelijking met enkele jaren terug betaal je nu veel meer geld voor een huis. Ook zijn de huurprijzen in de afgelopen jaren gestegen.

Hierdoor wordt het voor sommige mensen steeds lastiger om de woonkosten op te hoesten. Gelukkig heeft de overheid daar iets op bedacht; de zogeheten huurtoeslag.

In dit artikel kijken we allereerst naar de voorwaarden die voor de huurtoeslag gelden. Nadien zoomen we in op de vraag “Waarom krijg je geen huurtoeslag bij een te hoge huur?”.

>> Vraag Hier Huurtoeslag Aan!

Waarom krijg je geen huurtoeslag bij een te hoge huur?

Zoals je reeds hierboven hebt kunnen lezen, heeft de overheid bij alle toeslagen bepaalde voorwaarden in het leven geroepen. Dat geldt dus ook zeker voor de huurtoeslag.

Bij de huurtoeslag worden meerdere voorwaarden getoetst. Als je aan alle voorwaarden voldoet, heb je recht op de huurtoeslag.

Door veranderingen in je leven is het echter mogelijk dat bijvoorbeeld je inkomen gaat stijgen. Als dat het geval is, moet je dit zo snel mogelijk aan de Belastingdienst doorgeven.

Op dat moment kan namelijk je recht op huurtoeslag vervallen. Simpelweg omdat je dan wellicht boven de gestelde inkomensgrens zit.

Op het gebied van de huurtoeslag wordt onder andere naar het inkomen gekeken. Als je alleenstaand bent, mag je niet meer dan €22.700 in 2019 verdienen.

Als je samen met andere woont, mag het totaalinkomen niet hoger dan €30.825 zijn. Is dat wel het geval? Dan is het heel simpel; je hebt geen recht op de huurtoeslag.

Ook hierbij wordt er naar het vermogen gekeken. Elke bewoner van het huurhuis mag een maximaal vermogen van €30.360 hebben. Als je boven die grens komt, heb je geen recht op zorgtoeslag.

Overigens heb je sowieso alleen recht op de huurtoeslag als je een zelfstandige woonruimte hebt. Hieronder scharen we een woonruimte met een toegangsdeur die op slot kan, een keuken en een wc.

Een woonboot of een recreatiewoning voldoen sowieso niet aan de voorwaarden.

Tot slot zijn er nog voorwaarden met betrekking tot de huurprijs. Hierbij wordt er naar de rekenhuur per maand gekeken; dat is de basishuur + de servicekosten. Ligt dit bedrag hoger dan € 720,42?

Dan heb je geen recht op de huurtoeslag. Als alle inwoners in het desbetreffende huis jonger dan 23 jaar zijn, mag de huur zelfs niet hoger dan € 424,44 zijn.

Te hoge rekenhuur per maand

Zoals je kunt lezen, mag de rekenhuur per maand maximaal € 720,42 zijn. Dat bedrag geldt in ieder geval als jij en je huisgenoten 23 jaar en ouder zijn.

Als jullie allemaal jonger dan 23 jaar zijn, mag de huur niet hoger dan € 424,44 zijn. Maar, waarom is deze grens vastgesteld? En hoezo krijg je geen huurtoeslag als de rekenhuur per maand hoger is.

De redenen hiervoor zijn enigszins uiteenlopend. Enerzijds is het te verklaren aan de hand van het budget van een persoon. Als jij een huis voor een bedrag van meer dan € 720,42 per maand kunt huren, heb je ongetwijfeld veel geld.

De huurtoeslag is in de basis juist bedoeld om mensen een financieel steuntje in de rug te bieden. Als jij meer dan € 720,42 per maand aan huur op kunt hoesten, is het maar de vraag of je dat financieel steuntje in de rug wel echt nodig hebt.

Daarnaast is deze maximale rekenhuur per maand ook ingesteld om te voorkomen dat ongelooflijke hoge huurprijzen gevraagd worden.

Als een verhuurder een bedrag van € 800,00 per maand vraagt, is de kans groot dat veel mensen hier geen interesse in hebben. Enerzijds omdat het bedrag te hoog is en anderzijds omdat zij dan ook geen recht op de huurtoeslag hebben.

De vastgestelde grens van € 720,42 levert dus ook lagere huurprijzen op. Als een verhuurder de rekenhuur per maand onder dat bedrag houdt, kan hij/zij op veel meer interesse rekenen.

Overige voorwaarden

Overigens worden aan de huurtoeslag nog meerdere voorwaarden gesteld. Wij hebben nog enkele belangrijke voorwaarden in onderstaande lijst verwerkt:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je woont in Nederland.
  • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt ook voor je eventuele toeslagpartner en medebewoners.
  • Je inkomen, en dat van je toeslagpartner en medebewoners, is niet te hoog.
  • Je vermogen, en dat van je toeslagpartner en medebewoners, is niet te hoog.
  • Je huurt een zelfstandige woonruimte.
  • Je moet bij de gemeente ingeschreven staan op het woonadres. Dit geldt ook voor je eventuele toeslagpartner en medebewoners.
  • Je hebt een geldig huurcontract met de verhuurder afgesloten.
  • Je betaalt de huur en kan dit aantonen met behulp van bankafschriften.

Het is in ieder geval ook belangrijk om te beseffen dat je eventuele veranderingen in je leven direct door moet geven aan de Belastingdienst.

Door deze veranderingen heb je wellicht geen recht meer op de huurtoeslag. Ook is het mogelijk dat je juist een hogere huurtoeslag per maand kunt krijgen.

Moraal van het verhaal: heb je veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld inkomen of medebewoners? Geef dit direct aan de Belastingdienst door.

 

>> Bereken Hier Jouw Huurtoeslag!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *